Poradnik kryzysowy przedsiębiorcy #2

Poradnik kryzysowy Przedsiębiorcy #2, czyli o wynagrodzeniu postojowym, korekcie dochodu o stratę z 2020 i zasiłkach

Jak podaje forbes.pl, pandemia koronawirusa sprawiła, że aż 780 tys. osób jest w Polsce zagrożonych utratą pracy lub spadkiem dochodów. Takie dane płyną z raportu Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA.

Wieści nie są optymistyczne, ale trzymamy rękę na pulsie i podajemy Wam najważniejsze informacje. Tym razem na temat wynagrodzenia postojowego, zasiłków, a także korekty dochodu z 2019 roku o stratę z 2020.

Pamiętaj, że informacje pochodzą z projektu ustawy, co oznacza, że w tym momencie nie są jeszcze wiążące!

Wynagrodzenie postojowe.

Postój to czas, gdy przedsiębiorstwo nie może normalnie pracować. Przykładowo, nie sprzedaje towarów, przez co ogranicza też produkcję. W obecnej sytuacji, spowodowanej COVID-19, specustawa gwarantuje dodatkowe możliwości dotyczące wynagrodzenia postojowego. Co to znaczy? Że rozszerza się katalog osób, które mogą być uprawnione do odebrania takiego wynagrodzenia. Komu przysługuje wynagrodzenie postojowe? Osobom prowadzącym jednoosobowe działalności oraz wszystkim na umowach cywilnoprawnych.

Warunki podstawowe:

 • osoby nie mogą podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, czyli np. nie mają umowy o pracę w innym miejscu,
 • ich przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie przekraczał 15 681 zł brutto, co stanowi 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto.

Korekta dochodu z 2019 o stratę z 2020 i odliczanie darowizn.

W sytuacji związanej z COVID-19 korekta jest kolejną z możliwości przysługujących przedsiębiorcom. Zakłada ona możliwość odliczenia straty poniesionej w 2020 w dochodach za rok 2019.

Korekta dotyczy podatników, którzy ponieśli w 2020 stratę, a ich łączne przychody w 2020 r. są niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności.

Tacy podatnicy mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, dochód uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej, składając w tym celu korektę zeznania za ten rok.

Odliczanie darowizny.

Kolejną ważną dla prowadzących firmy informacją jest możliwość odliczania darowizny. Od podstawy do opodatkowania można odliczyć bowiem darowizny przekazane w 2020 na przeciwdziałanie COVID-19.

Odliczanie darowizn dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i prawnych. W grę wchodzą  darowizny rzeczowe i finansowe. Co ważne, darowizny muszą być przekazane:

 • podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do specjalnego wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19,
 • Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych,
 • Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.

Zasiłki.

Bardzo ważną kwestią dotyczącą walki ze skutkami COVID-19 są przyznawane zasiłki – opiekuńczy i dodatkowy opiekuńczy. Oba przysługują z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że zasiłki nie obciążają funduszu pracodawców. Nawet jeżeli pracodawca wypłaca zasiłek (w przypadku gdy jest do tego zobowiązany), wypłacone kwoty rozlicza z ZUS.

Dwie nowe informacje dotyczące zasiłków:

 • Rada Ministrów może określić dłuższy okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, biorąc pod uwagę czas na jaki zostały zamknięte szkoły,
 • dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie dotyczył również rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Co jeszcze warto wiedzieć o dodatkowych zasiłkach opiekuńczych?

 • Kto? Prawdo do zasiłków mają rodzice lub opiekunowie prawni objęci ubezpieczeniem chorobowym. Zasiłek dotyczy dzieci do 8 lat.
 • Kiedy? Gdy następuje konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem lub nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu COVID-19. Termin: od 12 do 25 marca, gdyż to jest okres zamknięcia placówek w związku z COVID-19.
 • Inne: dodatkowy zasiłek obowiązuje nie dłużej niż za 14 dni. Co więcej, 14 dni to limit łączny dla obu rodziców, bez względu na liczbę dzieci. Nie wlicza się go do 60 dni zasiłku opiekuńczego, które przysługują na opiekę nad dzieckiem do lat 14 (choć 27 lutego była informacja, że się wlicza). Zasiłek wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.
 • Jak składać? Wystarczy tylko oświadczenie – wzór dostępny na stronie ZUS.
Czytaj więcej

Webinar dotyczący aspektów prawnych.

Dowiedz się, czy pracownicy mogą odmówić wykonywania pracy zdalnej? Czy w sytuacji objęcia pracownika kwarantanną, przysługuje mu wynagrodzenie za pracę? Czy pracodawca może zobowiązać pracownika do poddania się badaniom lekarskim? Na pytania odpowiada radca prawny Ewelina Miśko-Pawłowska

Czytaj więcej

Live w temacie wsparcia dla przedsiębiorców.

Obserwuj fanpage Czerwonej Szpilki i bądź z nami w czwartek o 13:00 na specjalnym live z moim udziałem. Porozmawiamy o sytuacji firmy w dobie koronawirusa.

Czytaj więcej