Pożyczka dla mikrofirm

Wsparcie dla firm pod lupą: Pożyczka dla mikrofirm

Kolejnym wsparciem w walce ze skutkami COVID-19 jest pożyczka dla mikrofirm. Po złożeniu wniosku, można ją nawet całkowicie umorzyć. Warunek: należy prowadzić działalność przez 3 miesiące od momentu otrzymania pożyczki. Wnioski składamy do urzędu pracy. Aby otrzymać wsparcie nie trzeba zatrudniać pracowników!

Dla kogo?

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców* (w tym mikroprzedsiębiorców niezatrudniających pracowników!), którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1.04.2020. Na wniosek następuje umorzenie pożyczki. Warunkiem jest utrzymanie prowadzenia działalności przez 3 miesiące od momentu otrzymania wsparcia.

Warunki pożyczki

  • wysokość pożyczki nie może przekroczyć 5 tys. zł,
  • wsparcie jest jednorazowe,
  • udzielana jest na okres do 12 m-cy,
  • karencja w spłacie 6 m-cy,
  • oprocentowanie stałe = 0,05 stopy redyskonta weksli NBP (obecnie 1,05).
  • umorzenie na wniosek: przedsiębiorca musi prowadzić działalność przez 3 miesiące od momentu udzielenia pożyczki, wniosek o umorzenie powinien być złożony do urzędu w terminie 14 dni od spełnienia warunku

Wniosek

Wnioski o pożyczki składa się do urzędu pracy, właściwego ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej. Zachęcamy do składania wniosków online na praca.gov.pl.

* Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro), który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.