„Ustawa wdrożeniowa” – kiedy skorzystamy z nowych środków UE?

„Ustawa wdrożeniowa” – kiedy skorzystamy z nowych środków UE?

8 maja 2014 r. Rząd przyjął tzw. „ustawę wdrożeniową” regulującą ramy prawne w nowym okresie programowania 2014-2020. Dokument ten był niezbędny, ponieważ zmiany w prawie unijnym oraz doświadczenia polskie lat 2007-2013 pokazały konieczność dostosowania prawa polskiego do zmienionego w UE a także konieczność doprecyzowania przepisów polskich do doświadczeń wynikających z realizacji poprzedniego okresu programowania.