Polityka prywartności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU STARLIT.PL

 

  1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych na stronie https://starlit.pl/ (dalej: Serwis).
  2. Właścicielem serwisu i jednocześnie administratorem danych osobowych jest Starlit Accounting Sp. z o.o.

GROMADZENIE INFORMACJI

  1. Dane podane w formularzach nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika lub na mocy przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  2. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celach każdorazowo opisanych przy konkretnym formularzu.

 

POLITYKA COOKIES

  1. Celem wykorzystania cookies jest:
    1. rejestrowanie stron odwiedzanych przez użytkowników Internetu, co pozwala zebrać dane pomocne dla usprawnień wprowadzanych w treści, strukturze i w sposobie nawigacji strony,
    2. rejestrowanie preferencji użytkowników, określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych.

ZABEZPIECZENIA

  1. Dane osobowe są chronione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oraz ustawą z dnia 10.5.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000).