Postojowe – umowy cywilnoprawne

Wsparcie dla firm pod lupą: Postojowe dla umów cywilnoprawnych

Kogo obejmuje postojowe dla umów cywilnych? Jakie trzeba spełniać warunki, aby się o nie ubiegać? W jakiej wysokości przychody miesięczne uprawniają nas do odbioru postojowego dla umów cywilnoprawnych? Szczegóły w artykule.

Kto może się starać o wsparcie?

Świadczenie to przygotowane jest dla pracujących w oparciu o umowy cywilnoprawne (umowy zlecenie, o dzieło, agencyjne) i dotyczy umów, które zostały podpisane przed 1 kwietnia 2020. Postojowe obejmuje osoby zamieszkujące w Polsce, tj. obywateli Polski, obywateli UE, EFTA, EOG i Szwajcarii – wymagane są karta pobytu i legalny pobyt cudzoziemców. Ważne: postojowe dla umów cywilnoprawnych przyznawane jest, gdy brak jest innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, np. umowa o pracę. Postojowe obowiązuje, jeśli w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju.

Wynagrodzenie postojowe – jak wygląda w praktyce?

Postojowe dotyczy umów zawartych przed 1 kwietnia 2020. Ważne: przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 15 681 (300% od 5 227 zł) = dofinansowanie: 80% minimalnego wynagrodzenia, tj. 2080 zł brutto. Uwaga: w przypadku, gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych, uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych. Postojowe to świadczenie, które:
  • można wykorzystać 3-krotnie, wniosek składany jest co drugi miesiąc (składamy oświadczenie, że nasza sytuacja nie uległa zmianie),
  • nie podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu, potrąceniom czy egzekucjom.
Z postojowego nie można skorzystać, gdy pracownik uzyskał inne wsparcie na to samo wynagrodzenie

Obostrzenia

Obostrzenia postojowego w umowach cywilnych są podobne, jak w przypadku postojowego dla firm:
  • wypłacane, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju, przestój – nie oznacza zawieszenia,
  • komunikacja ZUS-KAS w celu weryfikacji określonych przez wnioskodawcę wysokości przychodu. Nienależne świadczenie należy zwrócić z odsetkami,
  • w przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego, przysługuje jedno świadczenie postojowe,
  • oświadczenia składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Jak składamy wniosek?

Wniosek składany do ZUS przez płatnika składek – zleceniodawcę lub zamawiającego, zawiera oświadczenie o niedojściu do skutku lub ograniczeniu wykonywania umowy z powodu przestoju. Oświadczenia potwierdza datę zawarcia i wysokość wynagrodzenia, a także nieprzekroczenie przychodu (300%) i niepodleganie ubezpieczeniom społecznym z innych umów. Do wniosku dołączamy kopię umów. Uwaga! Wniosek można złożyć tylko online, przez portal ZUS PUE.
    Jeśli Twój zleceniodawca lub zamawiający odmówił ci złożenia wniosku o postojowe - teraz możesz to zrobić samodzielnie w ZUS. Tarcza 4.0 przewiduje taką możliwość. W związku z tym w ZUS udostępniony zostanie nowy wniosek RSP-CZ.