Horyzont 2020 – unijne wsparcie dla innowacyjnych MŚP

Horyzont 2020 – unijne wsparcie dla innowacyjnych MŚP

Horyzont 2020 to największy program ramowy Unii Europejskiej oferujący wsparcie w badaniach naukowych oraz tworzeniu i wprowadzaniu innowacji. Na badania mające na celu opracowanie i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań zostanie przeznaczone prawie 80 miliardów euro.

RPO Mazowieckie 10.1.1 Edukacja ogólna

RPO Mazowieckie 10.1.1 Edukacja ogólna

W województwie mazowieckim rusza konkurs na projekty kształtujące u uczniów umiejętności i kwalifikacje niezbędne na rynku pracy. O dofinansowanie mogą ubiegać się przede wszystkim przedsiębiorstwa oraz placówki systemu oświaty.