Kategoria: dotacje 2014-2020

Horyzont 2020 – unijne wsparcie dla innowacyjnych MŚP
Horyzont 2020 to największy program ramowy Unii Europejskiej oferujący wsparcie w badaniach naukowych oraz tworzeniu i wprowadzaniu innowacji. Na badania mające na celu opracowanie i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań zostanie przeznaczone prawie 80 miliardów euro.
Dotacje dla Polski Wschodniej
Polska Wschodnia to region objęty szczególnym wsparciem Funduszy Unijnych. Województwo lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie to jeden z najuboższych regionów Unii Europejskiej.
Dotacje na edukacje mazowieckie
RPO Mazowieckie 10.1.1 Edukacja ogólna
W województwie mazowieckim rusza konkurs na projekty kształtujące u uczniów umiejętności i kwalifikacje niezbędne na rynku pracy. O dofinansowanie mogą ubiegać się przede wszystkim przedsiębiorstwa oraz placówki systemu oświaty.

Umów się z nami na spotkanie.
Zostaw swój numer, oddzwonimy!

Umów się na spotkanie