dotacje na energię alternatywną zachodniopomorskie

RPO Zachodniopomorskie 2.11 Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii

W przyszłym roku wszystkie przedsiębiorstwa z województwa zachodniopomorskiego, które są zainteresowane zwiększeniem produkcji energii z odnawialnych źródeł będą mogły starać się o dofinansowanie ze środków unijnych.

Co może zostać przedmiotem dofinansowania?

Pozyskane pieniądze można przeznaczyć na projekty, które pozwolą firmie zmodernizować istniejące sieci energetyczne w taki sposób, by potrafiły wyprodukować energię z odnawialnych źródeł.

Wśród kosztów objętych dotacją znajdują się:

  • koszty przygotowania projektu, np. ekspertyzy, projektu budowlanego, dokumentacji przetargowa i geodezyjnej,
  • koszty zarządzania i kontroli przebiegu projektu, np. opłata dla inżyniera kontraktu, inwestora zastępczego, za nadzór architektoniczny,
  • koszty realizacji projektu, np. zakup linii elektroenergetycznej,
  • koszty związane z zakupem nieruchomości,
  • wydatki na informację i promocję, np. na tablice informacyjne.

Intensywność wsparcia:

Dotacja obejmuje do 85% wartości projektu.

Nabór wniosków:

Wnioski można składać od 4 styczna do 29 lutego 2016.

Chcesz zwiększyć szansę na uzyskanie dotacji?

Skonsultuj się z naszym ekspertem 733 066 344