Dotacje na edukacje mazowieckie

RPO Mazowieckie 10.1.1 Edukacja ogólna

W województwie mazowieckim rusza konkurs na projekty kształtujące u uczniów umiejętności i kwalifikacje niezbędne na rynku pracy. O dofinansowanie mogą ubiegać się przede wszystkim przedsiębiorstwa oraz placówki systemu oświaty.

Na jakie projekty można pozyskać fundusze?

Pozyskane środki można przeznaczyć na projekty obejmujące m.in.:

  • organizację szkoleń i kursów dla nauczycieli,
  • nawiązanie współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
  • organizację dodatkowych zajęć i projektów dla uczniów,
  • wdrażanie nowych form i programów nauczania,
  • wyposażenie pracowni szkolnych i zakup pomocy dydaktycznych,
  • naukę programowania.

Intensywność wsparcia:

Dotacje obejmuje aż do 95% wartości projektu.

Minimalna wartość projektu:

Wartość projektów objętych dofinansowaniem nie może być mniejsza niż 100 tys. zł.

Nabór wniosków:

Wnioski można składać od 30 listopada do 14 grudnia 2015.

Chcesz zwiększyć szansę na uzyskanie dotacji?

Skonsultuj się z naszym ekspertem 733 066 344