RPO Zachodniopomorskie 3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych

Na początku przyszłego roku rusza nabór wniosków na dofinansowanie projektów zwiększających liczbę mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, którzy korzystają z ekologicznych systemów oczyszczania ścieków. Konkurs skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorstw zajmujących się zaopatrzeniem w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Na co można przeznaczyć pozyskane fundusze?

Pozyskane środki należy przeznaczyć na:

  • budowę i modernizację sieci wodociągowych,
  • zakup sprzętu wykrywającego przecieki z sieci wodociągowej,
  • wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowymi.

Intensywność wsparcia:

Dotacja obejmuje do 85% wartości projektów.

Nabór wniosków:

Wnioski można składać od 4 stycznia do 29 lutego 2016.

Chcesz zwiększyć szansę na uzyskanie dotacji?

Skonsultuj się z naszym ekspertem 733 066 344