dotacje dla nauczycieli

RPO Mazowieckie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów (nauczyciele)

30 listopada w województwie mazowieckim rusza konkurs podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli. Dofinansowane będą działania, dzięki którym uczniowie szkół zawodowych będą mieli większe szanse na zatrudnienie. O dotacje mogą ubiegać się głównie firmy szkoleniowe.

Co może zostać przedmiotem dofinansowania?

Wśród działań objętych wsparciem znajdują się m.in.:

  • szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje doradców zawodowych,
  • tworzenie Centrów Kształcenia Ustawicznego w szkołach,
  • korzystanie z usług doradców zawodowych,
  • tworzenie programu szkół we współpracy z przedsiębiorcami.

Intensywność wsparcia:

Dotacja obejmuje do 90% wartości projektu.

Minimalna wartość projektu:

Wartość projektów objętych dofinansowaniem nie może być mniejsza niż 100 tys. zł.

Nabór wniosków:

Nabór wniosków potrwa do 14 grudnia 2015.

Chcesz zwiększyć szansę na uzyskanie dotacji?

Skonsultuj się z naszym ekspertem 733 066 344