Zmiany JPK 2020 – czego dotyczą i jak sporządzić nowy JPK_VAT?

Zmiany JPK 2020 – czego dotyczą i jak sporządzić nowy JPK_VAT?

Z dniem 1 października 2020 roku zaczynają obowiązywać przepisy związane z nowym JPK. Czego dotyczą zmiany? Czemu mają służyć? Jakie są ewentualne sankcje z nimi związane? W tekście przedstawiamy ten skomplikowany proces księgowania i pokazujemy, jak można go usprawnić.

Zmiany w JPK_VAT – od kiedy obowiązują?

JPK_VAT to ewidencja zakupu i sprzedaży, którą składa każdy podatnik VAT. Więcej o strukturach Jednolitego Pliku Kontrolnego pisaliśmy m.in. w tym tekście. Ważne zmiany dotyczące tzw. nowego JPK_VAT miały wejść w życie najpierw od kwietnia, a później od lipca tego roku. W związku z pandemią rząd przesunął jednak termin w Tarczy Antykryzysowej 4.0. Na wdrożenie i zastosowanie nowego JPK_VAT mamy czas do 1 października 2020 roku (data obowiązuje wszystkich podatników).

JPK_VAT w 2020 roku – zmiany, w tym kody GTU

Od 1 października 2020 roku JPK_VAT obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną. Całość będą obowiązkowo składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni VAT-owcy (duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy). Co ważne, za okresy od 1 października 2020 r. nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K inaczej, niż przez JPK_VAT.   Dodatkowe obowiązki podatnika związane z nowym JPK w 2020 roku:
 • podawanie specjalnych kodów dla towarów i usług – bardzo ważna zmiana w ramach nowych przepisów. Podatnik musi określać w JPK, jakie produkty sprzedaje. Wyszczególni je poprzez specjalne kody, mieszczące się w katalogu GTU. Lista zawiera 13 pozycji,
 • oznaczenie rodzajów transakcji – w JPK należy podać i wyszczególnić m.in. transakcje objęte mechanizmem podzielonej płatności czy transakcje z podmiotami powiązanymi.

Ministerstwo Finansów i nowy JPK_VAT, czyli ewentualne sankcje

Zagrożenie związane z nowym JPK w 2020 roku dotyczy w głównej mierze ewentualnych sankcji. Kary pieniężne będą nakładane za błędy, które uniemożliwiają weryfikację prawidłowości transakcji. To kwoty rzędu 500 zł za każdą niewyjaśnioną i nieskorygowaną pomyłkę, dlatego już wcześniej warto dobrze przygotować się do wdrożenia nowych przepisów.

Jakie są cele nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego? Czemu ma służyć?

Jest kilka aspektów, dla których stworzono nowy JPK_VAT. Ten jeden plik ma usprawnić składanie deklaracji VAT-owskich oraz zautomatyzować czynności z tym związane. Założenia nowego JPK_VAT są następujące:
 • zmieniony JPK_VAT, czyli jedna deklaracja zamiast dwóch – przedsiębiorca nie musi już składać osobnych deklaracji VAT-7 lub VAT-7K i JPK_VAT. Od października będzie wysyłał jeden plik (nowy JPK_VAT) i zrealizuje tym samym dwa obowiązki,
 • nowy Jednolity Plik Kontrolny to mniej kontroli – dzięki automatyzacji ma zostać ograniczona liczba kontroli podatkowych, a czynności kontrolne mają być wykonywane szybciej,
 • JPK_VAT 2020, czyli większa automatyzacja – nowy plik JPK_VAT ma usprawnić i zautomatyzować rozliczenie VAT. Dzięki zmianom będzie łatwiej zweryfikować wykazane kwoty – i to bez angażowania samego podatnika.

JPK_VAT 2020 – skomplikowany proces księgowania

Choć w założeniu JPK_VAT w 2020 roku ma oszczędzić czas podatnika, warto mieć na uwadze, że ogólnie to dość skomplikowany system. Należy dobrze przeanalizować nowe przepisy i prawidłowo wdrożyć je w firmie. Od października trzeba też poprawnie identyfikować wszystkie transakcje, tak aby uniknąć kar finansowych. To dużo więcej pracy dla działów księgowych i samych przedsiębiorców. Jak przygotować się do zmian i wybrać najlepszy program do faktur JPK?
- Jeśli jesteśmy adresatami nowej zmiany w JPK_VAT, warto wybrać narzędzia, które pomogą nam łatwiej przejść przez wszystkie procesy. Przykładem może być m.in. na bieżąco aktualizowany program do wsparcia księgowości. Narzędzie, z którego korzystamy i które polecamy naszym Klientom, to enova. Program ma wszystkie opcje, które są kluczowe w związku z październikowymi zmianami – podkreśla Joanna Olczyk, Prezes Zarządu Starlit.
System enova, o którym możesz przeczytać więcej na stronie producenta, gwarantuje zgodność ze zmianami w prawie dotyczącymi COVID-19. Eksperci monitorują sytuację gospodarczą, dzięki czemu niezwłocznie po ogłoszeniu zmian w przepisach, są one implementowane do systemu. To odciąża Cię z obowiązku ciągłego śledzenia nowości. Program enova jest też aktualizowany do najnowszych ustaw związanych z pakietami tzw. Tarcz Antykryzysowych.

Zmiany JPK_VAT 2020 [KROK PO KROKU]

Przygotowujesz się do październikowych zmian? Sprawdź opis krok po kroku, w którym ujęliśmy najważniejsze punkty dotyczące nowego JPK_VAT!

Krok 1. Kto składa nowy JPK_VAT w 2020 roku? Do składania nowego JPK_V7M lub JPK_V7K zobowiązani są tylko i wyłącznie zarejestrowani czynni podatnicy VAT, czyli duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy. Jeśli jesteś naszym Klientem – ten obowiązek będzie po naszej stronie.

Krok 2. JPK_V7M czy JPK_V7K? Wybór formy składania nowego JPK zależy od tego, jaki jest przyjęty przez nas okres rozliczeniowy. JPK_V7M to okres miesięczny (będzie zawierał część deklaracyjną i ewidencyjną), zaś JPK_V7K – kwartalny (obowiązuje składanie części ewidencyjnej miesięcznie, a deklaracyjnej kwartalnie).

Krok 3. Co zastępuje nowy JPK_VAT? JPK_V7M lub JPK_V7K, w zależności od wybranej przez nas formy rozliczenia, zastępuje deklaracje VAT-7 i VAT-7K oraz JPK_VAT, a także VAT-27 – informację podsumowującą / korektę informacji podsumowującej (o obrocie krajowym), VAT-ZZ (wniosek o zwrot podatku przy transakcjach nierealizowanych na terytorium kraju, o zwrot w sytuacji braku sprzedaży opodatkowanej w danym okresie rozliczeniowym), VAT-ZD (zawiadomienie o skorygowaniu podatku należnego), VAT-ZT (wniosek o przyspieszenie zwrotu podatku VAT).

Krok 4. Jaki jest termin składania nowego JPK_VAT? Termin składania jest jeden dla wszystkich. Podatnik VAT jest zobowiązany przygotować i wysłać plik JPK_VAT w wersji elektronicznej za okresy miesięczne do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Nieco inaczej wygląda sytuacja podatników kwartalnych – więcej w przykładach poniżej:

JPK_V7M (miesięczny) JPK_V7K (kwartalny)
JPK_VAT za styczeń – wysłać do 25 lutego JPK_VAT tylko część ewidencyjną za styczeń – wysłać do 25 lutego
JPK_VAT za luty – wysłać do 25 marca JPK_VAT tylko część ewidencyjną za luty – wysłać do 25 marca
JPK_VAT za marzec – wysłać do 25 kwietnia JPK_VAT część ewidencyjną za marzec oraz część deklaracyjną za styczeń, luty i marzec – wysłać do 25 kwietnia

Krok 5. Właściwa klasyfikacja w nowym JPK_VAT. Istotnym czynnikiem nowego JPK_VAT jest weryfikowanie tego, co dany przedsiębiorca sprzedaje i kupuje. Sprzedaż należy określić konkretnym kodem z bazy GTU. Dookreślić należy też rodzaje transakcji (np. MPP, czyli Mechanizm Podzielonej Płatności).

Krok 6. Jak wykazać w nowym JPK_VAT podmioty powiązane? Jeśli istnieją zależności pomiędzy nabywcą a dostawcą lub usługodawcą (pokrewieństwo lub zależności biznesowe, jak np. posiadanie 25% udziałów w kapitale) – mówimy o transakcji z podmiotem powiązanym. Sprzedaż na rzecz podmiotu powiązanego w nowym JPK_VAT to symbol „TP” („1” będzie określała taką sprzedaż, „0” – sytuację, gdy nie doszło do takiej zależności).

Sprawdź dwa ważne załączniki nowego JPK_VAT [TABELE]

Przygotowaliśmy dwie tabele, które pomogą Ci lepiej zrozumieć zagadnienia dotyczące nowego JPK_VAT. Pierwsza jest poświęcona kodom transakcji GTU, które musisz prawidłowo określać po zmianach 1 października. Druga dotyczy konkretnych oznaczeń procedur. Sprawdź:

Zmiany JPK_VAT 2020 – instrukcja dla Klientów Starlit

Czy październikowe zmiany w JPK_VAT dotyczą także Twojej firmy? Jeśli tak, koniecznie sprawdź jeszcze naszą instrukcję. Przygotowaliśmy kilka punktów, a w nich informacje, co należy zrobić, aby poprawnie przygotować się do nowości w VAT-owskim Jednolitym Pliku Kontrolnym.

Co zmiany w nowym JPK_VAT oznaczają dla Klientów Starlit?

 1. Każdą fakturę będziesz zobowiązany przeanalizować pod kątem 13 rodzajów transakcji (tzw. GTU) oraz 13 rodzajów procedur. Listę rodzajów transakcji i procedur znajdziesz akapit wyżej.
 2. Każdą fakturę będziesz zobowiązany odpowiednio oznaczyć:
  • jeśli korzystasz z systemu enova365 – wystarczy jedynie przypisać rodzaje transakcji i procedur na kartotece danej usługi bądź towaru
  • jeśli korzystasz z innych systemów:
  • należy zapoznać się z instrukcją tego systemu pod kątem zmian związanych z JPKV7 oraz wprowadzić to, co jest konieczne
  • następnie każdą z faktur, która podlega procedurze należy opisać odpowiednim kodem GTU i rodzajem procedury; opis należy umieścić poprzez funkcję SKOMENTUJ w Adobe Acrobat (funkcja jest dostępna w podstawowym darmowym pakiecie)
  • tak przygotowane faktury umieścić we Wrzutce
 3. Wysyłką nowego JPKV7 zajmuje się Starlit. Odbywa się to w momencie przygotowywania pliku JPKV7, który składamy w Twoim imieniu. Jeśli więc faktury sprzedaży będą oznaczone w enova365, nie musisz nic więcej robić. W wypadku korzystania z innych systemów – należy opisać nam każdą fakturę, która podpada pod omawiane wymogi.
Nowy JPK_VAT w 2020 roku to duże zmiany dla przedsiębiorców i ich działów księgowych. Warto szukać tu wsparcia, np. przez zaimplementowanie systemów, które automatycznie pomogą przygotować się firmie do nowości prawnych.

Skontaktuj się z nami i skonsultuj możliwość wprowadzenia systemu enova do Twojego biznesu!