Przekazanie danych JPK na żądanie

Przekazanie danych JPK na żądanie – dowiedz się więcej

Wśród struktur JPK wysyłanych na żądanie znajdziemy informacje o fakturach, księgach rachunkowych, wyciągach bankowych, magazynie, podatkowej księdze przychodów i rozchodów, a także o ewidencji przychodów. Sprawdź, co powinieneś o nich wiedzieć!

W naszym cyklu dotyczącym JPK znalazł się już pogłębiony „Miniporadnik JPK_FA, czyli jak przekazywać informacje o fakturach VAT?”, tekst „JPK_VAT, czyli najważniejszy element nowej reformy” oraz „Pozostałe JPK, czyli co jeszcze raportujemy organowi kontroli?”

W niniejszej publikacji zajmiemy się natomiast ogólnymi informacjami na temat JPK, które wysyłane są na żądanie organów kontrolujących.

O strukturach JPK na żądanie

W JPK wyróżniamy aż siedem rodzajów plików. Wśród nich znajdziemy zarówno ten, który składa każdy podatnik VAT (JPK_VAT, czyli ewidencja zakupu i sprzedaży VAT), ale także sześć zestawień wysyłanych jedynie na żądanie organu kontrolnego.

Do struktur JPK na żądanie należą:
 • JPK_FA – faktury VAT,
 • JPK_KR – księgi rachunkowe,
 • JPK_WB – wyciąg bankowy,
 • JPK_MAG – magazyn,
 • JPK_FA – podatkowa księga przychodów i rozchodów,
 • JPK_EWP – ewidencja przychodów.
Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, przekazują struktury JPK na żądanie organów podatkowych.

Ile mam czasu na wysłanie JPK na żądanie?

Na złożenie JPK na żądanie masz nie mniej niż 3 dni. Tym samy, jeżeli organ podatkowy w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub tradycyjnej kontroli podatkowej wystąpi do Ciebie o udostępnienie jednej z wymienionych wyżej struktur – musisz przygotować i wysłać plik w ciągu nie mniej niż 3 dni.

Pamiętaj, że masz prawo zwrócić się do organu z wnioskiem o wydłużenie ustalonego terminu. Powodem może być duża ilość danych, nieobecność osoby odpowiedzialnej za przygotowanie struktury, etc. Unikniesz dzięki temu konsekwencji niedostarczenia plików w wyznaczonym terminie.

Jak przekazać JPK na żądanie?

Podobnie jak w przypadku wysyłanego obligatoryjnie pliku JPK_VAT, tak i w przypadku wszystkich JPK na żądanie, masz kilka możliwości stworzenia i przekazania organowi kontrolującemu potrzebnych danych. Jakie są sposoby, żeby to zrobić?
 • aplikacja e-mikrofirma (bezpłatna),
 • narzędzie Klient JPK 2.0 (bezpłatne),
Narzędzia e-mikrofirma i Klient JPK 2.0 dotyczą tylko struktur JPK_FA i JPK_VAT i są przeznaczone jedynie dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.
 • przekazanie danych w formie elektronicznej np. na pendrive, karcie pamięci, płycie CD/DVD lub innym nośniku danych lub za pomocą określonych środków komunikacji elektronicznej,
 • aktualny program księgowy lub jedna z komercyjnych aplikacji on-line.
Jeśli korzystasz już z programu księgowego, sprawdź, czy ma on funkcję wysyłki plików JPK. Jeśli nie jesteś pewny, czy Twój program jest zgodny z wytycznymi Ministerstwa, polecamy system ERP enova. Potrzebujesz więcej szczegółów?
Zapraszamy do kontaktu!

Podpisanie JPK na żądanie

Podobnie jak w przypadku JPK_VAT, również JPK na żądanie organu kontrolującego przed wysyłką musisz podpisać cyfrowo. Jeśli JPK na żądanie przekazujesz za pomocą aplikacji Klient JPK 2.0 lub programu księgowego czy aplikacji on-line, możesz użyć:
 • Profilu Zaufanego (bezpłatny),
 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego (płatny).
Dodatkowym sposobem na wysłanie JPK na żądanie (dotyczy tylko JPK_FA!) jest aplikacja e-mikrofirma.
Wysyłając JPK na żądanie poprzez Klient JPK 2.0, swój program księgowy lub inną aplikację on-line, po prawidłowej weryfikacji struktury logicznej oraz poprawności danych i podpisu elektronicznego otrzymasz UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

JPK w formie papierowej?

Warto pamiętać, że jeżeli w Twojej firmie wszystkie księgi podatkowe i dowody księgowe wytwarzane są w formie papierowej, to na potrzeby kontroli przekazujesz je również w formie papierowej. Tym samym nie masz obowiązku przetworzenia ich na format JPK.

Z czym wiąże się taki tradycyjny model? Przede wszystkim z czasem trwania kontroli. W przypadku tradycyjnych dokumentów papierowych wszelkie czynności sprawdzające lub kontrola będą trwały po prostu dłużej.
JPK na żądanie nie podlega korekcie.Wszelkie JPK na żądanie wykorzystywane są podczas czynności sprawdzających, w postępowaniu podatkowym lub w kontroli podatkowej czy celno-skarbowej. Przekazanie ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w ramach tych procedur nie podlega korektom. JPK na żądanie jest zatem zawsze określany jako „Złożony po raz pierwszy”.

Niezłożenie JPK na żądanie – kary

Podobnie jak w JPK_VAT, tak i w przypadku JPK na żądanie niezłożenie plików w terminie może być traktowane jako wykroczenie lub, jeśli wartość uszczuplenia należności podatkowej przekracza 10 000 zł, jako przestępstwo. Wysokość kar jest taka sama jak w przypadku JPK_VAT, czyli:
 1. kara za wykroczenie skarbowe – grzywna, określana kwotowo w przedziale od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2018 r. jest to: ▪ od 210 zł do 4200 zł (kara nałożona mandatem), ▪ od 210 zł do 21 000 zł (kara nałożona nakazem sądu), ▪ od 210 zł do 42 000 zł (kara nałożona wyrokiem sądu).
 2. kara za przestępstwo skarbowe – grzywna może wynieść od 10 do 720 stawek dziennych. Minimalna stawka dzienna w 2018 r. wynosi od 70 zł do 28 000 zł, w zależności od dochodów, sytuacji rodzinnej i majątkowej sprawcy. Obecnie jest to: ▪ od 700 do 5 600 000 zł (kara wymierzona nakazem sądu), ▪ od 700 zł do 20 160 000 zł (kara wymierzona wyrokiem sądu).

JPK w formie papierowej?

Warto pamiętać, że jeżeli w Twojej firmie wszystkie księgi podatkowe i dowody księgowe wytwarzane są w formie papierowej, to na potrzeby kontroli przekazujesz je również w formie papierowej. Tym samym nie masz obowiązku przetworzenia ich na format JPK.

Z czym wiąże się taki tradycyjny model? Przede wszystkim z czasem trwania kontroli. W przypadku tradycyjnych dokumentów papierowych wszelkie czynności sprawdzające lub kontrola będą trwały po prostu dłużej.
W przypadku niezłożenia JPK w wyznaczonym terminie możesz zostać ukarany (Ty lub Twój pełnomocnik) karą porządkową w wysokości do 2.800 zł. Kara porządkowa może być nałożona również na Twoje biuro rachunkowe, jeżeli zleciłeś tam prowadzenie lub przechowanie ksiąg podatkowych albo dokumentów będących podstawą zapisów w tych księgach.

JPK na żądanie – podsumowanie

W przypadku JPK na żądanie liczy się sprawne tworzenie plików. Dlaczego? Ponieważ na przekazanie informacji o fakturach VAT, księgach rachunkowych, wyciągu z banku, stanie magazynu, księdze przychodów i rozchodów, a także o ewidencji przychodów możemy mieć, zgodnie z literą prawa, tylko 3 dni robocze. Przy generowaniu JPK warto postawić na zaktualizowany program do księgowości, który przeprowadzi nas intuicyjnie przez cały proces.

Potrzebujesz nowoczesnego i przyjaznego w obsłudze programu do księgowości? Poznaj możliwości ERP enova. Zadzwoń 733 066 344 lub napisz info@starlit.pl i umów się z nami na spotkanie.