Dotacje na innowacje: identyfikacja innowacji i wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu

sie 27, 2015

Innowacja – to słowo bardzo często pojawia się w obecnej perspektywie finansowej i z pewnością będzie nam towarzyszyć jeszcze parę lat. Jeżeli wprowadzimy do naszej firmy nową usługę lub produkt (czy choćby udoskonalimy już istniejący) mamy do czynienia z innowacją. W perspektywie 2014-2020 istnieje dużo możliwości pozyskania środków zarówno w formie dotacji, jak i niskooprocentowanych pożyczek na rozpoczęcie działalności innowacyjnej czy dalszy rozwój już istniejącej firmy.

Skąd wziąć innowacje?

Podobnie jak w przypadku zakładania firmy liczy się pomysł. Jednak samo posiadanie pomysłu nie gwarantuje sukcesu. Aby nowa usługa lub produkt przynosił zysk potrzebni są odbiorcy. Konieczne jest więc znalezienie dla odkrycia praktycznego zastosowania i dostosowania go do potrzeb potencjalnych klientów.

Innowacyjne rozwiązania biorą się także z potrzeby. Obserwując rynek i potrzeby klientów, można stwierdzić, czy proponowane usługi i produkty spełniają ich oczekiwania, a także jakie produkty skłonni byliby kupić.

Nowe technologie mogą być wynikiem własnych badań lub być pozyskane z zewnątrz, jeżeli firma nie posiada własnych działów badawczo–rozwojowych.

Jak pozyskać środki na innowacje?

Każde przedsiębiorstwo chcące wprowadzić innowację będzie mogło starać się o dofinansowania zarówno z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, jak i z Regionalnych Programów dla każdego województwa.

Na naszym blogu pisaliśmy już o ogłoszonych konkursach mających na celu unowocześnienie polskich przedsiębiorstw. Są to konkursy w ramach PO IR 2.1 Bony na innowacje dla MŚP oraz 2.3.2 Wsparcie inwestycyjne w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Prawdopodobnie w grudniu zostanie ogłoszony konkurs w ramach działania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. W ramach tego konkursu przedsiębiorcy będą mogli pozyskać środki na usługi świadczone przez Ośrodki Innowacji. Na dofinansowanie projektów w tym konkursie zostanie przeznaczonych ponad 31 mln zł.

Instytucje Otoczenia Biznesu bliżej przedsiębiorców

Instytucje Otoczenia Biznesu (w skrócie IOB czy inaczej Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości) można podzielić na trzy grupy: ośrodki przedsiębiorczości, innowacji oraz instytucje finansowe. W 2014 roku w Polsce działało łącznie prawie 700 takich podmiotów.

Pozabankowe instytucje finansowe

 • Regionalne i lokalne fundusze pożyczkowe
 • Fundusze poręczeń kredytowych
 • Fundusze kapitału zalążkowego
 • Sieci Aniołów Biznesu

Ośrodki Przedsiębiorczości

 • Ośrodki szkoleniowo-doradcze
 • Ośrodki przedsiębiorczości
 • Centra biznesu
 • Preinkubatory
 • Inkubatory przedsiębiorczości

Ośrodki Innowacji

 • Parki technologiczne, naukowe, naukowo-technologiczne, przemysłowo-technologiczne, techno-parki
 • Inkubatory technologiczne
 • Centra transferu technologii
 • Akademickie Inkubatory przedsiębiorczości
 • Centra innowacji

W skład ośrodków innowacji wchodzą  między innymi Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczość (AIP), których w województwie dolnośląskim jest najwięcej w całej Polsce – aż 5. AIP działają zazwyczaj w formie przyuczelnianych stowarzyszeń czy spółek. We Wrocławiu są to cztery uczelnie wyższe (Uniwersytet Wrocławski, Politechnika, Wyższa Szkoła Bankowa oraz Uniwersytet Przyrodniczy) oraz bank.

Większość przedsiębiorców z sektora MŚP nie dysponuje swoimi laboratoriami ani specjalistyczną kadrą, dlatego współpraca z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości może być dla nich bardzo korzystna. Jednak nadal niewiele firm decyduje się na współpracę z sektorem nauki, dlatego też cześć środków unijnych w perspektywie 2014-2020 zostanie przeznaczona na wspieranie tej współpracy. Zarówno przedsiębiorcy, jak i IOB, będą miały możliwość pozyskiwania środków unijnych.

Instytucje Otoczenia Biznesu będą mogły pozyskać środki na rozwój, a przedsiębiorcy na współpracę z tymi instytucjami.

Masz innowacyjny pomysł?

Skonsultuj się z naszym ekspertem 733 066 344

Wspieramy rozwój Twojej firmy. Posiadamy wiedzę i doświadczenie zapewniające najwyższą jakość obsługi Naszym Klientom oraz charakteryzujemy się indywidualnym podejściem do Twoich potrzeb.