Model TRL – przykład poziomu gotowości technologicznej

cze 30, 2015

Dotacje na prace B+R+I (badawczo-rozwojowe i innowacyjne) stanowią znaczną część budżetu nowej perspektywy wsparcia UE 2014-2020. Aby móc starać się o takie dofinansowanie, należy precyzyjnie opisać planowane badania. Jeśli prace badawcze już się rozpoczęły trzeba je udokumentować – czy znajdują się w zakresie badań podstawowych, badań przemysłowych czy też prac rozwojowych.

Firma, która stara się o dotację z Unii Europejskiej na innowacyjny projekt, musi więc precyzyjnie określić etap prac badawczo-rozwojowych. Jednym z narzędzi jest zaakceptowana przez UE skala (Technology Readiness Level), która opisuje dziewięć stopni zaawansowania: od wstępnych badań naukowych po technologię gotową do wprowadzenia na rynek.

Jak określić poziom TRL?

Nie zawsze łatwo ocenić poziom gotowości technologicznej. Dlatego nasi eksperci przygotowali przyjazny przykład, który możesz porównać ze swoim projektem.

W taki sposób mógłby przebiegać proces tworzenia biodegradowalnego materiału do drukarki 3D, fachowo nazywanego filamentem:

TRL1
Rozpoczęcie badań naukowych

Zebranie danych na temat syntetycznych materiałów ulegających biodegradacji.

Badania naukowe, dzięki którym uzyskujemy informacje odnośnie fizycznych i chemicznych właściwości, które są potrzebne do dalszej pracy.

TRL 2
Określenie koncepcji technologii

Poszukiwanie potencjalnego zastosowania technologii w praktyce: wykorzystanie materiałów biodegradowalnych do produkcji filamentu do drukarek 3D.

Wskazanie podstawowych właściwości biodegradowalnego filamentu.

TRL 3
Badania w celu potwierdzenia koncepcji

Sprawdzenie w warunkach laboratoryjnych, czy zakładany materiał można dostosować do wymagań druku 3D, np.:

• czy ma odpowiednią gęstość, lepkość, topliwość?

• czy można nadać mu odpowiedni kolor?

• czy ulega biodegradacji w zakładanym czasie i warunkach?

TRL 4
Weryfikacja laboratoryjna technologii

Przetestowanie przepływu filamentu przez głowicę drukarki:

• czy nasz materiał przechodzi przez mechanizm głowicy?

• czy odpowiednio się topi?

• czy nie zatyka głowicy?

TRL 5
Weryfikacja w środowisku zbliżonym do rzeczywistego

Próby dokładności i jakości druku w niewielkiej skali na różnych głowicach.

TRL 6
Demonstracja prototypu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych

Wykonanie druku w warunkach laboratoryjnych (w kontrolowanej wilgotności i temperaturze) na przystosowanym modelu drukarki 3D.

TRL 7
Demonstracja prototypu w warunkach operacyjnych

Wydruk na wybranym modelu drukarki dostępnej komercyjnie.

Wykazanie, że technologia może być stosowana w pracy biurowej (poza laboratorium).

TRL 8
Demonstracja ostatecznej formy technologii

Próbna seria filamentów testowana w warunkach codziennej pracy.

Wykonanie próbnych wydruków, uwzględnienie uwag użytkowników.

Doskonalenie technologii przez rozwiązywanie napotkanych problemów.

Zdobycie niezbędnych certyfikatów.

TRL 9
Sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych

Technologia jest sprawdzona i gotowa do wdrożenia.

Można rozpocząć masową produkcję filamentu.

Skąd pozyskać dotację?

Aktualnie na prowadzenie badań naukowych i prac przemysłowych można pozyskać finansowanie z zakresu PO IR 1.1.1.

Potrzebujesz wsparcia w zdobyciu dotacji?

Skontaktuj się z nami!