Ostatnie dotacje na Dolnym Śląsku

cze 16, 2014

28 maja 2014 r. na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej pojawiła się informacja, że planowane jest w połowie lipca 2014 r. ogłoszenie konkursu o dofinansowanie dla MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW w ramach schematu 1.1.A2 „Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki).W ramach konkursu dofinansowanie- refundację mogą otrzymać wyłączenie projekty polegające na:

  • nabyciu ruchomych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • specjalistycznych szkoleniach ściśle związanych z realizacją projektu,
  • usługach doradczych związanych z realizacją projektu.

Dla kogo dotacje?

Projekty muszą być realizowane na terenie województwa dolnośląskiego. O wsparcie w ramach schematu 1.1.A2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego mogą ubiegać się MŚP tj. mali i średni przedsiębiorcy oraz mikroprzedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą powyżej 2 lat.

Jakie dofinansowanie można otrzymać?

Kwota środków przeznaczona na konkurs to 6 mln EUR z funduszu EFRR. Określono kwotowe granice wartości wydatków kwalifikowalnych w projektach: Minimalna wartość to 100 000,00 PLN a maksymalna wartość to 1 600 000,00 PLN. Dofinansowanie obejmuje do 50% wydatków kwalifikowanych a koszty projektu należy zrealizować od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 30.11.2014. Pamiętajmy, że rozpoczęcie projektu w terminie wcześniejszym skutkuje odrzuceniem projektu – nie należy zawierać umów sprzedaży, leasingu, składać oświadczeń woli dotyczących wykonania usług doradczych czy dotyczących nabycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Wszystkie wydatki powinny być poniesione z zachowaniem zasady konkurencyjności.

Gdzie szukać pomocy w uzyskaniu dotacji?

Starlit Accounting sp. z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania z ostatniego już rozdania środków na lata 2007-2013, do współpracy w zakresie tworzenia wniosków aplikacyjnych do powyższego konkursu. Nasza firma legitymuje się profesjonalnym zespołem fachowców, którzy doradzą i pomogą zrealizować pomysły na potencjalne projekty unijne.

Skonsultuj się z naszym ekspertem 733 066 344