Dotacje na inwestycje – Dolny Śląsk

sie 1, 2014

Pozyskaj środki na inwestycje w ramach konkursu 1.1.A2 RPO WD, ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą (DIP).

Najważniejsze informacje:

 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000,00 PLN na projekt.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 1 600 000,00 PLN na projekt.
 • Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi do 50% wydatków kwalifikowalnych.
 • Projekty muszą być realizowane na terenie województwa dolnośląskiego.
 • Rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić najwcześniej od dnia ogłoszenia konkursu tj. od 17.07.2014 r. i musi się zakończyć najpóźniej w dniu 30.11.2014 r.
 • Termin naboru wniosków: 16 września 2014 r. od godz. 8.00 do godz. 15.00.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

 • mikro, mali i średni przedsiębiorcy, zarówno JGD, jak i spółki,
 • prowadzący działalność gospodarczą powyżej 2 lat,
 • prowadzący działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego.

Ze środków działania wspierane będą nowe inwestycje:

 • ruchomych środków trwałych,
 • wartości niematerialnych i prawnych, przy czym wysokość wydatków związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych nie może przekroczyć 50% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 • usług doradczych związanych z realizacją projektu, przy czym wysokość udziału wydatków na usługi doradcze związane z realizacją projektu nie może przekroczyć 10 % wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych w projekcie,
 • specjalistycznych szkoleń ściśle związanych z realizacją projektu, wysokość wydatków związanych ze specjalistycznymi szkoleniami związanymi z realizacją projektu w całkowitych wydatkach kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 10 %.

Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych, więc proszę o zweryfikowanie informacji czy firma nie uzyskała takowej pomocy w minionym 3-letnim okresie.

Chcesz poznać swoje szanse na pozyskanie dotacji?

Skonsultuj się z naszym ekspertem 733 066 344