„Ustawa wdrożeniowa” – kiedy skorzystamy z nowych środków UE?

maj 14, 2014

Ustawa wdrożeniowa Eurofundusze 2014-2020

8 maja 2014 r. Rząd przyjął tzw. „ustawę wdrożeniową” regulującą ramy prawne w nowym okresie programowania 2014-2020. Dokument ten był niezbędny, ponieważ zmiany w prawie unijnym oraz doświadczenia polskie lat 2007-2013 pokazały konieczność dostosowania prawa polskiego do zmienionego w UE a także konieczność doprecyzowania przepisów polskich do doświadczeń wynikających z realizacji poprzedniego okresu programowania.
Niezbędna była więc ustawa umożliwiająca realizację w Polsce polityki spójności w postaci:

  • ustalonych zasad,
  • podstawowych dokumentów,
  • określenia podmiotów biorących udział w procesach oraz zadań i trybu ich współpracy.

Rozliczanie z Komisją Europejską

Dokument reguluje również kwestie związane z rozliczeniami z Komisją Europejską i monitorowaniem efektów dotowanych z UE przedsięwzięć. Porządkuje zagadnienia dotyczące:

  • pomocy publicznej,
  • zasady wyboru projektów,
  • procedurę odwoławczą.

Na bazie okresu poprzedniego, dostosowane zostały regulacje dotyczące audytu, kontroli, nieprawidłowości i korekt finansowych.

„Ustawa wdrożeniowa” daje podstawy do rozpoczęcia nowego okresu programowania, na który wszyscy Beneficjenci środków UE z niecierpliwością oczekują. Około 18 miliardów euro nasz kraj przeznaczy na dotacje i niskooprocentowane pożyczki dla firm.

Chcesz poznać swoje szanse na pozyskanie dotacji?

Skonsultuj się z naszym ekspertem 733 066 344