RPO Lubelskie 13.5 – Infrastruktura przedszkolna

paź 1, 2015

W województwie lubelskim startuje konkurs wyrównujący szanse edukacyjne dzieci z obszarów wiejskich. W naborze może wziąć udział każda osoba prowadząca ośrodek wychowania przedszkolnego.

Na jakie projekty można pozyskać środki?

• budowę, rozbudowę, adaptację, modernizację obiektów edukacyjnych i zaplecza socjalnego, np. placów zabaw,

• zakup wyposażenia dla celów edukacyjnych.

Intensywność wsparcia:

Dofinansowanie obejmuje aż 95% wartości projektu.

Maksymalna kwota projektu:

Maksymalna wartość projektu objętego finansowaniem nie może przekroczyć 1 mln zł.

Nabór wniosków:

Wnioski można składać od 26 października do 7 grudnia 2015.

Chcesz zwiększyć szansę na uzyskanie dotacji?

Skonsultuj się z naszym ekspertem 733 066 344