Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój 2015 – harmonogram konkursów

cze 26, 2015

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój w tym roku zostanie ogłoszonych jeszcze 14 konkursów. Obecnie trwają nabory wniosków w ramach działania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa oraz w ramach działania 1.2 Sektorowe programy B+R – INNLOT.

Czerwiec 2015: działania PO IR 4.2

Jeszcze pod koniec czerwca zostanie ogłoszony kolejny konkurs, tym razem w ramach działania 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki. Nabór wniosków rozpocznie się w październiku, a o dofinansowanie będą mogły się starać projekty dużej, strategicznej infrastruktury badawczej o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujące się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB).

Lipiec 2015: działania PO IR 2.1, 2.3.3 i 1.2

W drugiej połowie lipca zostaną ogłoszone cztery konkursy, najwcześniej 27 lipca w ramach działania 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstwa (nabór rozpocznie się 1 października). Następnie 31 lipca ogłoszone zostaną trzy konkursy: Bony na innowacje dla MŚP w ramach działania 2.3.2. W ramach tego konkursu udzielane będzie wsparcie na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług) oraz badania na rynek (działanie 3.2.1) wspierające projekty obejmujące wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług. Czwarty konkurs ogłoszony pod koniec lipca będzie dotyczył działania 1.2 Sektorowe programy B+R-INNOMED.

Wrzesień 2015: działania PO IR 1.1.1, 2.3.4 oraz 4.1.4

Kolejne trzy konkursy zostaną ogłoszone we wrześniu, w tym ponownie zostanie uruchomiony konkurs w ramach działania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, tym razem wspierając projekty B+R realizowane przez duże przedsiębiorstwa. 21 września w ramach działania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej ogłoszony zostanie konkurs obejmujący wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej. Także we wrześniu zostanie ogłoszony konkurs w ramach poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne, dotyczący projektów obejmujących badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja.

Chcesz poznać swoje szanse na pozyskanie dotacji?

Skonsultuj się z naszym ekspertem 733 066 344

Październik 2015: działania PO IR 2.3.1 i 2.3.3

W październiku zostanie ogłoszony kolejny konkurs dla MŚP. W ramach działania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP udzielone zostanie wsparcie w celu zwiększenia dostępności specjalistycznych wysokiej jakości proinnowacyjnych usług, powiązanych z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami świadczonymi przez akredytowane Ośrodki Innowacji. Pod koniec października będzie istniała możliwość uzyskania wsparcia projektów mających na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych na rynkach międzynarodowych realizowanych w ramach działania 2.3.3 Ochrona własności przemysłowej.

Listopad 2015: działania PO IR 3.2.2 i 1.1.2

Projekty polegające na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym będą miały możliwość uzyskania dofinansowania w ramach działania 3.2.2 Kredyty na innowacje technologiczne na początku listopada.

Grudzień 2015: działania PO IR 1.1.2, 3.1.5 i 4.1.1

Pod koniec roku zostaną ogłoszone trzy konkursy, których nabory wniosków rozpoczną się już w kolejnym roku. Będą to konkursy w ramach działania: 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej, 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki.

Tabela dotacji PO IR 2015

Numer i nazwa Działania/ Poddziałania Planowany
termin naborów
Typ
projektów mogących uzyskać dofinansowanie
Orientacyjna
kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu (w zł)
Priorytet 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane
przez przedsiębiorstwa
ogłoszenie konkursu
2 kwietnia 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
4 maja 2015 r.,
zakończenie naboru wniosków
31 grudnia 2015 r.
Projekty B+R realizowane,przez,MŚP, Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych, prac rozwojowych, lub eksperymentalnych, prac rozwojowych 1 600 mln PLN
ogłoszenie konkursu
14 września 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
14 października 2015 r.
zakończenie naboru wniosków
30 listopada 2015 r.
750 mln PLN
Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej ogłoszenie konkursu
grudzień 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
styczeń 2016 r.
zakończenie naboru wniosków
luty 2016 r.
Wsparcie eksperymentalnych prac rozwojowych–weryfikacji nowych rozwiązań w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych. 500 mln PLN
Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R ogłoszenie konkursu
16 kwietnia 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
18 maja 2015 r.
zakończenie naboru wniosków
17 lipca 2015 r.
Projekty B+R realizowane w ramach programu sektorowego INNOLOT. Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. Mogą służyć wyłanianiu inteligentnych specjalizacji zgodnie z koncepcją przedsiębiorczego odkrywania 400 mln PLN
ogłoszenie konkursu
31 lipca 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
1 września 2015 r.
zakończenie naboru wniosków
1 października 2015 r.
Projekty B+R realizowane w ramach programu sektorowego INNOMED. Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. Mogą służyć wyłanianiu inteligentnych specjalizacji zgodnie zkoncepcją przedsiębiorczego odkrywania. 95 mln PLN
Priorytet 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw ogłoszenie konkursu
27 lipca 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
1 września 2015 r.
zakończenie naboru wniosków
30 października 2015 r.
W ramach działania przewidziane jest wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców 460 mln PLN
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB,dla MŚP ogłoszenie konkursu
1 października 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
3 listopada 2015 r.
zakończenie naboru wniosków
28 grudnia 2015 r.
Wsparcie udzielane jest w celu zwiększenia dostępności specjalistycznych wysokiej jakości proinnowacyjnych usług, powiązanych z krajowymi, inteligentnymi specjalizacjami, świadczonymi przez akredytowane Ośrodki Innowacji 31,3 mln PLN
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP ogłoszenie konkursu
31 lipca 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
31 sierpnia 2015 r.
zakończenie naboru wniosków
30 grudnia 2015 r.
Wsparcie udzielane na,finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług) 46,1 mln PLN
Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych ogłoszenie konkursu
26 października 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
30 listopada 2015 r.
zakończenie naboru wniosków
9 grudnia 2016 r.
Wsparcie projektów mających na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych na rynkach międzynarodowych 41 mln PLN
Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej ogłoszenie konkursu
21 września 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
22 października 2015 r.
zakończenie naboru wniosków
28 marca 2016 r.
Wsparcie udzielane będzie mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej 50 mln PLN
Priorytet 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka
Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stoc ogłoszenie konkursu
9 grudnia 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
12 stycznia 2016 r.
zakończenie naboru wniosków
31 marca 2016 r.
Wsparcie projektów mających na celu przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym i dłużnym, w celu wprowadzenia zmian organizacyjnych, produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym. 10 mln PLN
Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek ogłoszenie konkursu
31 lipca 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
31 sierpnia 2015 r.
zakończenie naboru wniosków
30 września 2015 r.
Wsparcie projektów obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS 500 mln PLN
Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne ogłoszenie konkursu
3 listopada 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
7 grudnia 2015 r.
zakończenie naboru wniosków
20 stycznia 2016 r.
Wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym 303 mln PLN
Priorytet 4. Badania naukowe i prace rozwojowe
Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe
Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki ogłoszenie konkursu
grudzień 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
I kwartał 2016 r.
zakończenie naboru wniosków
I kwartał 2016 r.
Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych o tematyce określonej w programie strategicznym realizowane przez konsorcja z udziałem przedsiębiorców w których liderem będzie przedsiębiorca 120 mln PLN
Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne ogłoszenie konkursu
21 września 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
21 października 2015 r.
zakończenie naboru wniosków
19 listopada 2015 r.
Projekty aplikacyjne (projekty obejmujące badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja) 200 mln PLN
Działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauk ogłoszenie konkursu
30 czerwca 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
październik 2015 r.
zakończenie naboru wniosków
I kwartał 2016 r.
Wybrane projekty dużej, strategicznej infrastruktury badawczej o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujące się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB). 804 mln PLN

Tabela dotacji PO IR 2015 Pod koniec sierpnia w województwie śląskim startuje konkurs dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą polepszyć swoje procesy biznesowe za pomocą nowoczesnych rozwiązań IT.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje wprowadzenie, rozbudowanie lub zmodernizowanie rozwiązań informatycznych w firmie beneficjenta, co w praktyce pozwoli mu zautomatyzować i zoptymalizować procesy biznesowe. Otrzymane środki można przeznaczyć m.in. na:

  • stworzenie własnego oprogramowania,
  • zakup sprzętu informatycznego,
  • zakup licencji i oprogramowania,
  • zakup usług doradczych związanych z wdrażaną technologią,
  • zatrudnienie dodatkowego personelu na potrzeby realizacji projektu,
  • organizację szkoleń.

Chcesz poznać swoje szanse na pozyskanie dotacji?

Umów się z naszym ekspertem 733 066 344

Wspieramy rozwój Twojej firmy. Posiadamy wiedzę i doświadczenie zapewniające najwyższą jakość obsługi Naszym Klientom oraz charakteryzujemy się indywidualnym podejściem do Twoich potrzeb.