Koniec roku w firmie

Koniec roku w firmie. Potwierdzanie sald, zmiana opodatkowania JDG oraz przejście na VAT kwartalny

Końcówka roku to dla większości firm gorący okres. Inwentaryzacja, ewentualne zmiany w opodatkowaniu działalności, decyzja o zmianie okresu rozliczania podatku dochodowego czy o przejściu na VAT kwartalny. Odpowiadamy na najczęściej pojawiające się w tym okresie pytania!

Czym jest inwentaryzacja przez potwierdzanie sald?

Jako że w wielu firmach koniec roku podatkowego pokrywa się z końcem roku kalendarzowego – w grudniu głównym tematem staje się przeprowadzenie inwentaryzacji. Jedną z metod stosowanych najczęściej w tworzeniu spisu jest potwierdzenie sald. Polega na wzajemnym uzyskaniu oświadczeń – od przedsiębiorcy i jego kontrahenta – na temat wspólnych rozrachunków ujętych w księgowości. Każda różnica, która zostanie tu wykryta, musi zostać wyjaśniona i prawidłowo rozliczona.
Coroczna inwentaryzacja, czyli spis z natury składników majątkowych i źródeł ich pochodzenia, to obowiązek każdego przedsiębiorcy, nawet tego, prowadzącego jedynie jednoosobową działalność gospodarczą.

Czy wystawianie potwierdzeń sald od kontrahentów jest konieczne?

Tak. Dopiero otrzymanie od kontrahenta potwierdzenia (czy to w formie tradycyjnej, czy mailowej z podpisem elektronicznym) jest dowodem prawidłowo przeprowadzonej inwentaryzacji należności. Ustawa o rachunkowości zastrzega, że inwentaryzacja aktywów finansowych może odbyć się tylko drogą otrzymania od kontrahentów czy banków potwierdzeń, co do prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych danej firmy stanu aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic (art. 26).
Niezależnie od liczby odbiorców, do każdego z nich musisz wysłać osobne potwierdzenie salda. Brak potwierdzenia ze strony dłużnika to saldo niepotwierdzone (w przepisach nie uwzględnia się tzw. milczącego potwierdzenia salda).

Zmiana formy opodatkowania dla JDG w 2019 roku

Końcówka roku to czas, gdy warto zastanowić się nad ewentualną zmianą formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej. Dotychczas zmiany należało dokonywać do 20 stycznia kolejnego roku. W 2019 roku podatnik będzie mógł dokonać zmiany do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego. Nową formę opodatkowania zgłaszamy osobiście w urzędzie skarbowym albo elektronicznie – za pomocą ePUAP lub dzięki kwalifikowanemu podpisowi elektronicznemu. O tym, jaki rodzaj rozliczenia z urzędem skarbowym wybrać pisaliśmy m.in. w artykule „Jak założyć działalność gospodarczą w 2018 roku?”. Wśród dostępnych opcji mamy:
 • zasady ogólne – najpopularniejsza forma rozliczeń, w której obowiązują dwie skale – 18% (dochody poniżej 85 528 zł) i 32% (dochody powyżej 85 528 zł),
 • podatek liniowy – stała stawka opodatkowania 19%,
 • ryczałt ewidencjonowany – uproszczona forma opodatkowania, w której podatnicy płacą podatek od przychodów,
 • kartę podatkową – miesięczny podatek, który ustalany jest przez naczelnika urzędu skarbowego.
Zastanawiasz się nad zmianą formy opodatkowania swojej firmy w styczniu 2019? Skontaktuj się z nami – przedstawimy Ci zalety i wady każdej z opcji i podpowiemy, która forma będzie najlepsza dla Twojego biznesu.

Rozliczanie podatków – czy można ustalić nowe terminy?

Tak, można. Grudzień to dobry czas na podjęcie decyzji nie tylko o zmianie formy opodatkowania, ale także o terminie płatności zobowiązań. Co do zasady podatek dochodowy rozlicza się miesięcznie. O jakich terminach musi każdego miesiąca pamiętać przedsiębiorca? Przede wszystkim:
 • do 7 – rozliczenie karty podatkowej,
 • do 20 – płatność zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych, a także zaliczka na podatek dochodowy od osób prowadzących działalność na zasadach ogólnych,
 • do 25 – rozliczenie VAT (także VAT kwartalny – do 25 każdego miesiąca po kwartale), składany formularz VAT-7, VAT EU oraz wysyłany JPK_VAT.
 

Jak zmienić okres rozliczania podatku dochodowego?

Terminy płatności podatku dochodowego można zmienić z miesięcznych na kwartalne. Sposób ich naliczenia pozostaje ten sam, zmienia się jedynie częstotliwość rozliczeń z urzędem (z 12 do 4). Aby zmienić sposób rozliczania na kwartalny należy zaktualizować dane w CEIDG przy pomocy formularza CEIDG-1. Można też wysłać list z zawiadomieniem do naczelnika US.
Zgodnie z art. 44 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mali podatnicy, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek, są zobowiązani do dnia 20 lutego roku podatkowego zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu wpłacania zaliczek.

Co zrobić, aby przejść na VAT kwartalny?

Kwartalnie rozliczać można również VAT. Zasada zmiany jest tu inna niż w przypadku podatku dochodowego. VAT-owiec ma w ciągu roku aż cztery możliwości przejścia na rozliczenia kwartalne – może to nastąpić do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, od którego przedsiębiorca chce rozliczać się w ten sposób. Warunkiem jest, aby był tzw. małym podatnikiem (np. wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro).
O przejściu na VAT kwartalny zawiadamiasz pisemnie naczelnika US. Formularzem aktualizacyjnym jest VAT-R.

Grudniowe podsumowanie

Prowadzisz firmę? Końcówka roku to czas, abyś podsumował:
 • czy zebrałeś potwierdzenia sald od swoich kontrahentów (inwentaryzacja)?
 • czy chcesz wybrać inną formę opodatkowania JDG (do 20 stycznia 2019)?
 • czy chcesz zmienić płatności podatku dochodowego na kwartalne (do 20 lutego 2019)?
 • czy chcesz rozliczać VAT kwartalnie (do 20 lutego 2019)?
Jeśli odpowiedziałeś TAK na którekolwiek z powyższych pytań – zastanów się, czy w procesie zmiany nie będziesz potrzebował wsparcia profesjonalistów? Zapraszamy do kontaktu!