Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

RPO Podlaskie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Już za niecały miesiąc wszystkie podlaskie przedszkola będą mogły się starać o dofinansowanie projektów, dzięki którym będą mogły zwiększyć ilość miejsc oraz podnieść jakość kształcenia w swoich placówkach.

Co może zostać przedmiotem dofinansowania?

Dofinansowanie należy przeznaczyć na działania obejmujące m.in.:

  • utworzenie nowych miejsc w przedszkolach,
  • organizację dodatkowych zajęć dla dzieci,
  • wydłużenie czasu pracy przedszkoli,
  • szkolenia i kursy dla nauczycieli i wychowawców.

Intensywność wsparcia:

Dotacja obejmuje do 85% wartości projektów.

Nabór wniosków:

Wnioski można składać od 1 do 31 grudnia 2015.

Chcesz zwiększyć szansę na uzyskanie dotacji?

Skonsultuj się z naszym ekspertem 733 066 344