Dotacje unijne – co warto wiedzieć?

maj 17, 2013

W związku z tym, że zainteresowanie dotacjami unijnymi nie słabnie postanowiliśmy przedstawić kilka najważniejszych spraw, tak by poruszanie się w tym zawiłym temacie stało się dla Was łatwiejsze. Ponieważ doświadczenie mamy nie małe, mam nadzieję, że poniższe wiadomości będą dla was przydatne.

1. Dokumentacja

Najważniejszą rzeczą przy każdym działaniu jest dokumentacja, czyli regulaminy, instrukcje wypełniania wniosków, kryteria kwalifikowalności kosztów, itd. W dokumentacji załączonej razem z ogłoszeniem o konkursie powinniście znaleźć jeżeli nie wszystkie to większość odpowiedzi na nurtujące was pytania:

 • na jakie projekty przeznaczone jest dofinansowanie?
 • kto może być beneficjentem?
 • maksymalne i minimalne kwoty wsparcia?
 • jakie koszty są kwalifikowane?
 • kryteria oceny formalnej i merytorycznej?
 • ile trwa ocena formalna i merytoryczna? (pamiętajcie , że wszystkie kryteria oceny formalnej trzeba spełniać, by projekt przeszedł do oceny merytorycznej)

Wszystkie dokumenty powinny pojawić się przy ogłoszeniu o naborze wniosków. Warto je przeczytać przed sporządzaniem wniosku. Dzięki temu będziemy wiedzieć gdzie szukać informacji gdy będą nam potrzebne. Zdarzają się również zapisy, które mogą wydawać się zaskakujące:

 • „Beneficjentem może być przedsiębiorca nie zatrudniający żadnych pracowników […]” – należy wówczas dowiedzieć się o jaką formę zatrudnienia chodzi.
 • „Jeżeli zakupiona maszyna nie jest trwale związana z gruntem zostaje ona przypisana do miejsca zamieszkania przedsiębiorcy […]” – większość osób sądzi, że powinna być przypisana do siedziby firmy bądź wskazanego miejsca działalności.

Przy każdej instytucji odpowiedzialnej za wdrażanie programów unijnych działają infolinie, gdzie możemy otrzymać wyjaśnienia niejasnych punktów bądź uzyskać szybko podstawowe informacje. Organizowane są również konsultacje w różnych punktach Polski dla różnych programów – warto śledzić aktualności na stronach internetowych Instytucji Pośredniczących. Pamiętajcie jednak, że to co na papierze zobowiązuje.

Chcesz poznać swoje szanse na pozyskanie dotacji? Umów się z naszym ekspertem.

2. Forma konkursu

Wyróżnia się dwie formy: alokacyjna i zamknięta. Alokacyjna oznacza, że im szybciej złożycie wniosek tym większe macie szanse na otrzymanie dofinansowania. Wnioski z reguły są przyjmowane do 120-130% wysokości środków przeznaczonych na to działanie. Zdarzały się konkursy, w których po pierwszych 10 minutach od otwarcia naboru, alokacja osiągała wyznaczony poziom i konkurs zamykano.

Zamknięta z kolei oznacza, że wszystkie wnioski złożone w określonych terminach są poddane ocenie. Śpieszyć się zatem nie warto.

3. Jak pisać?

Oceny wniosków dokonują ludzie. Wniosek trzeba napisać tak by przekonać osoby oceniające, że:

 • pomysł i wykonanie jest realne i uzasadnione ekonomicznie, czyli będzie przynosić zyski,
 • cały projekt jest spójny i przemyślany – marketing jest dobrany do grupy docelowej, grupa docelowa będzie zainteresowana naszym produktem usługą (czasem trzeba poprzeć to badaniami rynku), nie ma substytutów naszej oferty, itp.
 • projekty mają pozytywny/neutralny wpływ na założenia polityki unijnej określone w działaniu – ten warunek najłatwiej spełnić.

Piszcie zwięźle, rzeczowo, ale i jak najlepiej przedstawiajcie dany projekt. Człowiek po drugiej stronie czyta nie tylko wasz wniosek.

4. Refundacja

Większość dotacji jest obecnie w formie refundacji, najpierw trzeba ponieść dany koszt by następnie otrzymać pieniądze unijne. Co robić gdy nie mamy kwoty potrzebnej na zrealizowanie projektu? Można posiłkować się kredytem, leasingiem bądź zaliczką w wysokości maksymalnie 30 % dofinansowania.

Mimo iż obecnie przy większości konkursów najpierw sami musimy sfinansować nasz projekt, odpowiednio ustalony harmonogram działań oraz transz pieniężnych zapewni sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Jednocześnie zastrzyk gotówki poprawia rentowność projektów wysoce innowacyjnych, o trudnym do przewidzenia popycie.