CIT 9% od 2019. Fakty i mity

CIT 9% od 2019. Fakty i mity

Czy osoba fizyczna będzie płacić niższe podatki? Co z mikrofirmami? Gdzie, i czy w ogóle, zgłaszać korzystanie z niższego podatku? Czy 9% obejmie dywidendy? Wraz z początkiem przyszłego roku wchodzi CIT 9%. Rozprawiamy się z faktami i mitami na ten temat.
Niniejszy artykuł powstał w oparciu o materiały zamieszczone na Samir Kayyali Doradztwo Podatkowe. Polub ten fanpage, jeśli chcesz być na bieżąco ze zmianami podatkowymi.

Mam spółkę – czy będę płacić CIT 9%?

Tak. Niższy podatek jest przeznaczony dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Są to m.in. osoby prawne i osoby podlegające pod ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych. Należą do nich:
 • sp. z o.o. (najpopularniejsze),
 • s.a.,
 • sp. komandytowo-akcyjne,
 • fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie, uczelnie, jednostki badawczo-rozwojowe.

Jakie są warunki korzystania z CIT 9%?

W 2019 roku nowy podatek CIT 9% zapłacą wszyscy ci, którzy spełniają następujące kryteria:
 • albo są nowym podatnikiem – podmioty, które dopiero powstaną w 2019 (przeczytaj więcej w artykule Jak założyć spółkę z o.o. – poradnik krok po kroku),
 • albo działają już dłuższy czas – podmioty te muszą być tzw. małym podatnikiem (mały w 2019 to ten, którego przychody brutto, czyli z VAT ze sprzedaży, w roku 2018 nie przekroczyły równowartości 1 mln 200 tys. euro – 5 mln 135 tys. zł),
 • kolejny warunek: przychody ze sprzedaży w 2019, w kwocie netto, nie mogą przekroczyć 1 mln 200 tys. euro.
Stawkę 9% będziemy stosować do działalności gospodarczej – m.in. do usług transportowych, budowlanych, sprzedaży towarów czy usług informatycznych.

Jak mam z góry przewidzieć przychody w 2019?!

Jeżeli jesteście małym podatnikiem lub podatnikiem rozpoczynającym działalność, to spokojnie możecie i tak płacić zaliczkę na podatek dochodowy i opodatkowywać ją 9% CIT tak długo, dopóki Wasze przychody roku 2019 liczone w sposób narastający, czyli od początku roku, nie przekroczą 1 mln 200 tys. euro. Jeżeli przekroczymy te przychody narastające 1,2 mln euro netto, to zaczynamy płacić 19% podatek i w CIT rocznym również rozliczamy 19% podatek. Będziemy musieli dopłacić podatek w CIT rocznym, ale nie ma tu mowy o zaległości podatkowej czy odsetkach. - Na pytanie odpowiada Samir Kayyali Doradztwo Podatkowe

Czy moja JDG to mikrofirma?

Nie. Szukając informacji o nowym CIT 9% często spotkamy się ze stwierdzeniem, że podatek dotyczy mikrofirm. To prawda, ale niestety nie są to małe jednoosobowe działalności gospodarcze, o których myślimy, a jednostki posiadające osobowość prawną. CIT 9% jest zatem zachętą do zmiany JDG (i opłacanego PIT) na wszelkie inne działalności z osobowością prawną.
Mikroprzedsiębiorca to ten, który w jednym z dwóch lat obrotowych: zatrudniał mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął obrót netto nieprzekraczający 2 milionów euro, lub sumy aktywów bilansu nie przekroczyły równowartości 2 milionów euro.

Czy jako osoba fizyczna skorzystam z CIT 9%?

Nie. Osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą nie będą mogły rozliczać nowego podatku dochodowego. Pozostają im rozliczenia na starych zasadach, czyli:
 • podatek liniowy 19%,
 • skala podatkowa 18% i 32%,
 • ryczałt od przychodów,
 • karta podatkowa.

Czy muszę zgłaszać rozliczanie CIT 9%?

Nie. Ustawodawca pozwala nam samodzielnie korzystać z nowej, 9-procentowej, stawki. Jedyny warunek, to należyte upewnienie się, że CIT 9% faktycznie przysługuje firmie, w której pracujemy, którą rozliczamy lub której doradzamy. Jeśli stwierdzimy, że możemy korzystać z nowego CIT – nie zgłaszamy tego do organu podatkowego.
Jeżeli błędnie określimy, że przysługuje nam CIT 9%, a nie 19%, to za 5 lat w razie kontroli możliwa jest sytuacja, że dopłacimy podatek z odsetkami. Organ kontrolujący wykaże bowiem naszą zaległość podatkową.

Czy CIT 9% opodatkuje np. dywidendy?

Nie. CIT 9% dotyczy dochodów innych niż z zysków kapitałowych. Czym są zyski kapitałowe? To dywidendy, a także sytuacje, w których przekształcamy spółkę, otrzymujemy majątek polikwidacyjny spółki prawnej, zbywamy udziały akcji, następuje obrót wierzytelnościami obcymi, licencjonowane są prawa majątkowe, zbywamy ogół praw i obowiązków w spółkach osobowych. Do wszystkich wymienionych sytuacji zastosowanie ma stawka 19%, nie 9%.

Czy muszę przekraczać próg rentowności 33%?

Nie. W pierwotnej wersji ustawy o CIT 9% pojawił się zapis o progu rentowności na poziomie nie wyższym niż 33%. Po zmianach adnotacja ta została usunięta. Wersja końcowa ustawy o CIT 9% nie obejmuje zatem zapisu o rentowności danego przedsiębiorstwa.

Czy mogę zamienić JDG na spółkę i płacić 9% CIT?

Nie. Ustawodawca zastrzega, że zarówno w roku restrukturyzacji (tj. podziału, aportu, połączenia), jak i w roku następującym, nie możemy stosować nowej, niższej stawki 9%. Wszelkie ruchy, takie jak szybkie przekształcenie przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę albo podział dużej sp. z o.o. na dwie mniejsze, nie przyniosą żadnych pozytywnych skutków.

Otwieram dziś spółkę z o.o. – jak najlepiej się rozliczać?

Myślałeś o założeniu spółki? Jeżeli chcesz to zrobić jeszcze w tym roku, a planujesz działać już w następnym – 2019, to najlepiej, abyś przyjął bardzo krótki pierwszy rok podatkowy. Co to znaczy? Musi on zamknąć się wraz z końcem grudnia. Będziesz, oczywiście, zobligowany do złożenia sprawozdania finansowego, niemniej jego forma będzie uproszczona (bo przez kilka dni do końca 2018 nie będzie się dużo działo). Do tego, według obowiązujących przepisów nie musisz ponosić opłat sądowych przy zgłaszaniu sprawozdań do KRS.
Twój pierwszy rok podatkowy skończy się już w grudniu 2018, czyli będzie trwał niecały miesiąc – w tym roku rozliczysz podatek według 15% stawki, a od stycznia 2019 roku wejdziesz w stawkę 9%.