VAT, PIT, CIT. Świeże informacje podatkowe na 2020

VAT, PIT, CIT. Świeże informacje podatkowe na 2020

Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów, ulga na złe długi, a może kasy fiskalne online. Potrzebujesz podsumowania zmian w przepisach VAT, PIT i CIT? Przeczytaj tekst i dowiedz się, co zmienia się w 2020 roku. Uwaga! W tekście znajdziesz również terminy wejścia przepisów i ewentualne sankcje za ich niestosowanie.

Zmiany VAT 2020. Co warto wiedzieć?

2020 rok to liczne zmiany w podatku VAT, które wynikają z nowych przepisów i wydanych interpretacji. Dla zachowania porządku, podamy je w kolejnych podpunktach z krótkim omówieniem. Oto, o czym warto pamiętać w nowym roku:
  • nowe zasady wystawiania faktur do paragonów – w 2020 r. fakturę na podstawie paragonu możesz wystawić tylko wtedy, gdy owy paragon miał ujęty NIP Twojego kontrahenta. Pamiętaj! W myśl zmian, jeżeli podatnik wystawia fakturę do paragonu bez NIP nabywcy, organ podatkowy ustala podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe równe 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze. Zmiany weszły 1 stycznia 2020 r.,
  • mikrorachunki podatkowe – wpłaty podatku VAT, ale także PIT i CIT dokonasz teraz na tzw. mikrorachunek. Możesz go łatwo stworzyć w specjalnym generatorze. Jeśli prowadzisz działalność lub płacisz VAT – podstawą jest Twój NIP, jeśli nie – PESEL. Po 31 grudnia 2019 wszystkie wpłaty muszą trafić na specjalne rachunki. Zmiany weszły 1 stycznia 2020 r.

Interpretacje podatkowe a zmiany VAT 2020

Końcem 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał też dwie interpretacje indywidualne, które wpłynęły na VAT. Pierwsza z nich zakłada, że podstawą opodatkowania przy zamianie z dopłatą jest suma wartości otrzymanego przez podatnika towaru oraz dopłaty. Według interpretacji, podstawą opodatkowania w przypadku zamiany nieruchomości jest suma wartości działki oraz kwota dopłaty, będąca częścią wynagrodzenia, a wynikająca z różnicy wartości zamienianych nieruchomości, pomniejszona o podatek należny. Warto pamiętać, że zamiana nieruchomości stanowi w myśl przepisów VAT odpłatną dostawę towarów, która podlega opodatkowaniu VAT.

Pamiętaj też, że o obowiązku posiadania kas online decydują rzeczywiście świadczone przez podatnika usługi, a nie przedmiot działalności wpisany do CEIDG. Według tej interpretacji z końca 2019 r., o tym, czy podatnik powinien mieć kasę online, czy nie, decydują faktycznie wykonywane czynności, a nie podane w PKD. Warto pamiętać, że od 1 stycznia 2020 r. obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas online, dotyczy tylko i wyłącznie wybranych i jasno określonych w ustawie podatników (m.in. naprawiających pojazdy silnikowe, opony, sprzedających benzynę).
Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje tzw. ulga na złe długi. Dzięki niej wierzyciele uprawnieni są do zmniejszania podstawy opodatkowania o nieopłacone wierzytelności (dotyczy to „przeterminowanych” faktur, w przypadku których upłynęło 90 dni od dnia terminu zapłaty określonego na fakturze lub w umowie), a dłużnicy muszą natomiast powiększać tę podstawę o kwotę niespłaconych zobowiązań.

Inne zmiany w przepisach – CIT i PIT

Od zeszłego roku obowiązują dwa przepisy: Warto wiedzieć, że dopiero od 2020 r. obowiązują konkretne sankcje w podatkach dochodowych za pominięcie powyższych przepisów. Tym samym, w przypadku opłacania należności powyżej 15 tys. zł do kosztów uzyskania przychodu (KUP) nie zaliczysz faktury, za którą wpłata została wysłana na rachunek inny, niż podany na tzw. białej liście. Taki sam skutek będzie miało świadome pominięcie MPP, jeśli zapis o split payment był zawarty na dokumencie. Ważne:
  • Jak uniknąć sankcji za wpłatę na rachunek spoza białej listy? W terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu złóż zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury (formularz ZAW-NR),
  • Jak złożyć zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek bankowy inny, niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie podatników VAT? Papierowo, ale warto skorzystać też z formy elektronicznej, czyli popularnego ePUAP. System podpowie m.in. do którego urzędu wysłać zgłoszenie.

Interpretacja o wartości transakcji w umowach ramowych o współpracy

Warto pamiętać, że wartością transakcji w przypadku umów ramowych o współpracy może być suma płatności za wszystkie dostawy zrealizowane w ramach umowy. Wynika to z nowej interpretacji z grudnia 2019 r. Dlaczego to ważne? Ponieważ w sytuacji, gdy strony umowy ramowej o współpracy przewidują, że suma płatności za dostawy w ramach umowy przekroczy 15 tys. zł – powinny rozliczać się bezgotówkowo. Co więcej:
  • rozliczenie bezgotówkowe obowiązuje tu bez względu na to, czy sumarycznie przekroczono, czy też nie tę kwotę,
  • rozliczając się gotówkowo, nabywca może być pozbawiony prawa do zaliczenia wydatku do KUP.

VAT, PIT, CIT. Problemy z interpretacją przepisów?

Jeśli nowe przepisy są dla Ciebie niejasne – nie wiesz, kiedy płacić MPP, zastanawiasz się, w jakim przypadku „sprawdzać” kontrahenta na tzw. białej liście lub masz inne pytania dotyczące zmian w ustawach o VAT, PIT i CIT – zapraszamy do kontaktu.

Wspólnie omówimy zmiany na 2020 r. i sprawdzimy, jak realnie wpływają one na Twój biznes!