Te same koszty i wyższe przychody. Skuteczny controlling w firmie kosmetycznej [CASE STUDY #2]

gru 30, 2019

Lepsze wykorzystanie gabinetów, nowe zasady premiowania i sprzedaży pakietów. Dzięki wnikliwej analizie firmy kosmetycznej naszego Klienta i śmiałym działaniom controllingowym – osiągnęliśmy spektakularny efekt. Koszty pozostały bez zmian, a w górę poszły jedynie… przychody!

Controlling to małe zmiany i duży zysk

Drugie studium przypadku, które przygotowaliśmy, dotyczy branży beauty. Nasz Klient oferował usługi kosmetologii i sprzedawał artykuły kosmetyczne. Dzięki wdrożonemu procesowi controllingu w firmie dokonano szczegółowej analizy rentowności i poprawiono źle działające struktury.

Badaniem objęta była działalność, którą podzieliliśmy na trzy główne sektory. Wyodrębniliśmy tym samym sprzedaż wyrobów gotowych, sprzedaż usług z wykorzystaniem urządzeń i sprzedaż usług z wykorzystaniem kosmetyków.

Nowy rok to nowe wyzwania! Jeśli w 2020 roku w swojej firmie potrzebujesz konkretnego wsparcia w jeszcze efektywniejszym zarządzaniu, skontaktuj się z nami lub umów na BEZPŁATNE spotkanie W 2020 zrealizuję swoje cele biznesowe!

Controlling, czyli analiza kosztów stałych i zmiennych

Zadania związane z wprowadzeniem zmian w firmie zaczęliśmy od konkretnych podpunktów. Na plan poznania i zrozumienia biznesu składały się:

  • analiza poziomu marży – wycena kosztu wykonania każdej oferowanej usługi, biorąc pod uwagę czas trwania usługi, ilość zużytych materiałów, koszt roboczogodzin pracowników,
  • badanie grafiku – grafik został sprawdzony w ujęciu tygodniowym i miesięcznym. Zweryfikowaliśmy wykorzystanie zasobów kadrowych, maszyn i urządzeń oraz wykorzystanie zasobów lokalowych (poszczególnych gabinetów),
  • analiza rentowności – dotyczyła sprzedawanych pakietów w odniesieniu do przeliczonych marży i udzielanych rabatów dla stałych klientów,
  • analiza struktury premiowania – przeprowadzona została w stosunku do wypracowanych obrotów.

Skuteczność controllingu, czyli co udało się zmodyfikować?

Przeprowadzając wnikliwe badanie przedsiębiorstwa, udało nam się poznać główne wyzwania i problemy, z którymi się zmaga się nasz Klient. Podjęliśmy też konkretne kroki, aby poprawić zastaną sytuację:

  1. Zmieniliśmy strukturę premiowania personelu w oparciu o marżę w wyodrębnionych sektorach. Efekt? Pracownik zainteresowany jest większą sprzedażą usług wysokomarżowych, za które otrzymuje wyższą premię.
  2. Zoptymalizowaliśmy wykorzystanie gabinetów. Dedykowanie gabinetu do konkretnego zabiegu pozwoliło na oszczędność czasu, bez konieczności przemieszczania urządzeń, czyli możliwość szybszego rotowania klienta.
  3. Zmieniliśmy warunki wykorzystania przez klienta zakupionego pakietu na serię zabiegów. Poprzez wprowadzenie terminu, do którego pakiet musi zostać zrealizowany, osiągnięty został cel zapełnienia grafiku „w przód”. Co to zmieniło? Pozwoliło zwiększyć obroty i skutecznie zarządzać czasem pracy personelu.

Podsumowanie case study #2

Efektem wprowadzonych w controllingu zmian był wzrost przychodów przy niezmienionym poziomie kosztów. To oznaczało, że dzięki zaproponowanym przez nas zmianom nasz Klient zaczął zarabiać więcej, bez zwiększenia wydatków. Controlling po raz kolejny okazał się procesem, który porządkuje i nadaje odpowiednią strukturę działaniom firmy!

Potrzebujesz wsparcia w przeprowadzeniu procesu controllingu w swojej firmie? Chcesz „na świeżo” spojrzeć na biznes? Szukasz bodźca do zmian? Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowego spotkania W 2020 zrealizuję swoje cele biznesowe!