Renegocjowane umowy i wyższe zyski firmy. Controlling w kolejnej odsłonie [CASE STUDY #3]

sty 8, 2020

Zmiana dostawców, renegocjowanie nierentownych umów i podjęcie decyzji w oparciu o „twarde” dane. Wyższe zyski firmy – to efekt współpracy controllingowej z naszym kolejnym Klientem. Przeczytaj, co udało się zmienić i jak wpłynęło to na biznes!

Controlling to podjęcie właściwych decyzji

Trzecie przygotowane przez nas studium przypadku związane jest z naszym Klientem – spółką, która świadczy obsługę techniczną dla podmiotów zewnętrznych (w tym m.in. galerii handlowych, wspólnot mieszkaniowych, biurowców czy sieci sklepów). Dzięki przeprowadzonemu controllingowi w firmie zbadano kontrakty i renegocjowano umowy, co przełożyło się na wyższe zyski.

Controlling i rachunkowość zarządcza są doskonałymi narzędziami do lepszego zarządzania biznesem. Mają za zadanie wspierać właściciela firmy, kadrę kierowniczą i menedżerską w dążeniu do osiągania wyznaczonych dla firmy celów. Jesteś zainteresowany rozwojem przedsiębiorstwa? Umów się na BEZPŁATNE spotkanie W 2020 zrealizuję swoje cele biznesowe!

Wnikliwe badanie w controllingu

Controlling, w każdym przypadku, pozwala dokładnie zbadać Twoją działalność. Dzięki temu można przeprowadzić m.in. analizę kosztów stałych i zmiennych, rentowności, grafików lub struktury premiowania. W przypadku naszego Klienta badaniem objęty został każdy kontrakt z osobna lub każdy obiekt, z którym firma współpracuje. Wprowadziliśmy:

  • przypisywanie kosztów na każdy obiekt (ustaliliśmy miejsce powstawania kosztów, czyli MPK),
  • analizę grafiku oraz kosztów generowanych przez pracowników (zużycie paliwa, liczba roboczogodzin itp.),
  • analizę wahań kosztów w stosunku do przychodu generowanego na konkretnym obiekcie,
  • analizę kosztów i przychodów w odniesieniu do poszczególnych kontraktów w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i rocznym,
  • weryfikację zapisów zawartej umowy.

Controlling w firmie, czyli co udało się zmienić?

Po dokładnym badaniu mogliśmy zmodyfikować wycenę roboczogodzin przypadających na konkretny obiekt. Dzięki zaufaniu ze strony Klienta doprowadziliśmy też do renegocjacji warunków umowy ze względu na występowanie w skali roku kosztownych usług dodatkowych.

Przykładem był drogi przegląd systemu klimatyzacji. Nie był on ujęty w ramach świadczenia usług bieżących, przez co kontrakt był nierentowny. Po dokładnym podliczeniu wykazaliśmy, że w ujęciu miesięcznym generowano zysk, natomiast w ujęciu rocznym umowa okazała się niekorzystna.

Controlling to podjęcie decyzji w oparciu o tzw. twarde dane. Dzięki naszej usłudze Klient m.in.:

  • zmienił dostawców części i urządzeń,
  • wprowadził procedurę kontroli ilości i cen zamawianych przez pracowników materiałów.

Podsumowanie case study #3

W efekcie naszych działań spółka Klienta osiąga wyższe zyski m.in. poprzez rezygnację z nierentownych kontraktów oraz aneksowanie warunków współpracy. Co było nadrzędnym celem? Wprowadzenie wyceny usług dodatkowych z obiektami, w których występuje duża częstotliwość zdarzeń incydentalnych.

Controlling pozwolił znaleźć i wyeliminować obszary, które przez długi czas pozostawały nierentowne. Jeśli potrzebujesz wsparcia w swojej firmie – skontaktuj się z nami lub zapisz na darmowe spotkanie W 2020 zrealizuję swoje cele biznesowe!