Polskie przedsiębiorstwa przed kolejną szansą na dofinansowanie

cze 12, 2015

Innowacyjność w zasięgu ręki

Narodowe Centrum Badania i Rozwoju prowadzi nabór wniosków na kolejne konkursy unijne. Tym razem polskie firmy powalczą o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego: Innowacyjny Rozwój. Wnioski można składać za pośrednictwem systemu informatycznego do 31 grudnia 2015 roku.

Głównym celem działań podjętych w ramach PO IRjest podniesienie innowacyjności MŚP w Polsce dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej. Wśród kosztów, które podlegają refundacji z funduszy unijnych znajdują się m.in.:

 • wynagrodzenia,
 • podwykonawstwo,
 • pozostałe koszty bezpośrednie (np. koszty budynków i gruntów) oraz
 • koszty pośrednie, takie jak koszty wynajmu lub utrzymania budynków.

Przystępując do naboru, wnioskodawcy wezmą udział w konkursie PO IR 1.1.1. dotyczącym badań przemysłowych oraz prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa.

Do badań przemysłowych zalicza się te badania, które mają na celu zdobycie nowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do opracowania nowych produktów, procesów, usług, lub do ich znaczącego ulepszenia.

Prace rozwojowe to inaczej nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej do stworzenia i zaprojektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług.

Co istotne, działania związane z PO IR 1.1.1. zostaną przeprowadzone w ramach tzw. szybkiej ścieżki. Szybka ścieżka to nowatorski sposób przyznawania dotacji ze środków unijnych, którego uproszcza proces składania oraz rozpatrywania wniosków. Wnioski można składać w sposób ciągły, w dowolnym momencie trwania naboru. Pod koniec każdego miesiąca NCBiR będzie rozpatrywać wszystkie dokumenty, które wpłynęły w ciągu ostatnich 30 dni. Samo rozpatrywanie zostanie ograniczone do 60 dni od końca każdego miesiąca.

PO IR 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przed przedsiębiorstwa:

 • Beneficjent: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Przedmiot dofinansowania: prace rozwojowe oraz badania przemysłowe i prace rozwojowe
 • Łączna pula dofinansowania: 1,6 mld PLN
 • Wartość projektów w konkursie: min. 2 mln PLN
 • Wysokość pomocy: do 20 mln euro przy badaniach przemysłowych i do 15 mln euro przy pracach rozwojowych
 • Intensywność wsparcia: nawet do 80% kosztów kwalifikowalnych

Dofinansowanie i co dalej?

Lista wymagań, które muszą spełnić zainteresowane podmioty nie kończy się jednak na złożeniu wniosku. W momencie otrzymania dofinansowania, beneficjent zobowiązuje się do:

 1. wykorzystania wyników przeprowadzonych badań lub prac we własnej działalności gospodarczej. W praktyce oznacza to rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług, które powstały na bazie uzyskanych wyników badań.
 2. udzielenia licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z praw własności przemysłowej innemu przedsiębiorcy.
 3. sprzedaży (na zasadach rynkowych) praw do wyników własnych badań lub prac innemu przedsiębiorcy.

Czy naprawdę warto?

PO IR 1.1.1. to doskonała szansa dla MŚP na rozwijanie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności z zakresu nauki i technologii. W praktyce daje to możliwość na uzyskanie znaczących środków pieniężnych na prace rozwojowe i badania przemysłowe oraz zwrotu nawet 80% poniesionych kosztów. Wyniki opracowanych badań mogą z kolei wpłynąć na wypracowanie przewagi konkurencyjnej oraz lepszych wyników finansowych. Dla małych firm, które posiadają niewielki fundusz, może to być szansa na rozwój swoich pomysłów, czy też opracowanie technologii, które pozwolą im wejść na zupełnie nowe rynki.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

Umów się z naszym ekspertem: 733 066 344

Wspieramy rozwój Twojej firmy. Posiadamy wiedzę i doświadczenie zapewniające najwyższą jakość obsługi Naszym Klientom oraz charakteryzujemy się indywidualnym podejściem do Twoich potrzeb.