podatek u źródła

Podatek u źródła i certyfikat rezydencji pod lupą

Zastanawiasz się, czym jest podatek u źródła? Szukasz informacji o certyfikacie rezydencji podatkowej? Współpracujesz z zagranicznymi firmami lub zatrudniasz cudzoziemców i chcesz dowiedzieć się, czy obowiązują Cię te zagadnienia? W tym artykule, na prośbę naszych Klientów, przyjrzymy się bliżej powyższym kwestiom. Sprawdź, co musisz wiedzieć o podatku u źródła i certyfikacie rezydencji podatkowej.

Czym jest podatek u źródła?

Jeśli spotkałeś się z określeniem „podatek u źródła” (pisaliśmy o nim m.in. w tym wpisie), to oznacza, że prawdopodobnie miałeś do czynienia z transakcjami zagranicznymi. Być może kupowałeś już usługi od firm spoza Polski i wypłacałeś wynagrodzenie kontrahentom zagranicznym, a może aktualnie zatrudniasz pracowników z innych krajów.

Podatek u źródła – przykłady konkretnych działań:

 • nabycie licencji programu komputerowego od firmy z Hiszpanii,

 • kupno usług doradczych od norweskiej spółki,

 • współpraca prawna z firmą z Wielkiej Brytanii,

 • reklama kupiona na portalu Facebook,

 • zatrudnianie w swojej firmie cudzoziemców.

Jeśli miało miejsce któreś z powyższych zdarzeń, musisz zapamiętać zasadę, że jeśli płacisz firmie zagranicznej lub rozliczasz się z cudzoziemcem za wykonaną pracę, masz obowiązek sprawdzić, czy dotyczy Cię podatek u źródła! Co to za obciążenie finansowe? Wyjaśniamy w poniższej tabeli.

Podatek u źródła – co to jest?

 1. Podatek u źródła jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym, który związany jest z transakcjami międzynarodowymi. Podlegają mu cudzoziemcy i zagraniczne osoby prawne w momencie, gdy osiągają jakiekolwiek przychody na terenie naszego kraju, m.in. z tytułu praw autorskich lub pokrewnych, licencji, działalności widowiskowej, rozrywkowej, sportowej, usług doradczych, księgowych, prawnych, reklamowych, badania rynku, odsetek czy dywidend i przychodów z udziałów.

 2. Płatnikiem podatku u źródła jest Twoja firma, czyli polskie przedsiębiorstwo, które płaci podmiotowi zagranicznemu. Musisz więc pobrać i odprowadzić omawiany podatek do odpowiedniego urzędu skarbowego.

 3. Warunkami zwolnienia z pobrania podatku u źródła są: zawarta umowa Polski i danego kraju o unikaniu podwójnego opodatkowania (sprawdź na stronach rządowych) + posiadanie certyfikatu rezydencji swojego usługodawcy lub pracownika.

Zapoznając się z tematyką podatku u źródła, warto pamiętać o dwóch deklaracjach: IFT-2 i IFT-2R. Są to informacje o wysokości przychodu (dochodu), który został uzyskany przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu w Polsce. Obowiązek sporządzenia deklaracji spoczywa na płatniku podatku u źródła – czyli na Tobie!

Zapamiętaj, że:

 • IFT-2 składasz na specjalne życzenie zagranicznej firmy, z którą współpracujesz (np. raz na kwartał). Masz na to 7 dni.

 • IFT-2R składasz natomiast obligatoryjnie, zawsze po zakończonym roku podatkowym. Dokumenty przekaż zarówno zagranicznemu podatnikowi, jak i do urzędu skarbowego, który zajmuje się opodatkowaniem osób zagranicznych.

Certyfikat rezydencji – co to takiego?

Ten dokument potwierdza, że dana firma lub osoba podlega obowiązkowi podatkowemu we wskazanym państwie – czyli ma siedzibę np. w Polsce, Irlandii czy Kanadzie. O czym mowa? Oczywiście o certyfikacie rezydencji podatkowej. Do czego jest potrzebny? W niektórych przypadkach, związanych z postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:

 • zwalnia polskiego podatnika od poboru składek,

 • obniża wartość należnego podatku.

Certyfikat rezydencji – przykład

Polski przedsiębiorca kupił program komputerowy od firmy z Albanii. Polska i Albania mają podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która obowiązuje od 1995 roku. Polska firma poprosiła więc firmę albańską o udostępnienie certyfikatu rezydencji podatkowej. Na mocy tego dokumentu polska firma może wykazać, że ich kontrahent ma siedzibę w Albanii, czyli w państwie, które ma zawarte z Polską określone umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Czy certyfikat rezydencji podatkowej jest Ci potrzebny?

Tak, w wielu przypadkach! Certyfikat rezydencji podatkowej, tak jak wskazaliśmy wcześniej, pomaga Ci ustalić, gdzie siedzibę ma np. Twój kontrahent i jak będzie wyglądała kwestia podatkowa w tym kontekście. W wielu przypadkach warto więc złożyć stosowny wniosek o wydanie certyfikatu rezydencji, tak aby prawidłowo rozliczyć podatki.

Kilka faktów dotyczących certyfikatu rezydencji podatkowej:

 • Nie ma jednego wzoru certyfikatu rezydencji podatkowej! Polskie organy wymagają przedstawienia certyfikatu, jednak nie powstał jego jednolity wzór. Najważniejsze, aby stwierdzić na piśmie, że podmiot potwierdza miejsce zamieszkania lub swoją siedzibę w danym kraju. Certyfikat powinien być opatrzony datą wystawienia i mieć zaznaczony okres, w którym obowiązuje.

 • CFR-1 – wniosek o wydanie certyfikatu rezydencji. Jeśli chcesz uzyskać certyfikat swojej rezydencji na terenie Polski, musisz złożyć druk CFR-1. Aparat skarbowy ma tydzień na wydanie stosowanego zaświadczenia. Opłata za tego typu usługę to kwota rzędu kilkunastu złotych.

 • Certyfikat rezydencji a pandemia. Obecnie, przez wzgląd na sytuację pandemiczną, można korzystać z certyfikatów, które teoretycznie straciły ważność w okresie COVID-19. Najważniejsze, żeby nie mieć wątpliwości, co do stałej, niezmienionej siedziby kontrahenta.

 • Kopia certyfikatu rezydencji podatkowej. Urząd skarbowy oczekuje zazwyczaj oryginału certyfikatu rezydencji Twojego kontrahenta. W niektórych przypadkach stosuje się jednak zasadę, że jeśli w danym roku nie przekraczamy w naszych transakcjach z pojedynczym podmiotem kwoty 10 tys. zł, możemy posługiwać się kopią certyfikatu rezydencji.

Podatek u źródła i certyfikat rezydencji – podsumowanie

Niestety, kwestie podatku u źródła i certyfikatu rezydencji nie należą do najłatwiejszych. Sprawy związane ze współpracą z podmiotami zagranicznymi są dość skomplikowane dla polskich przedsiębiorców.

Wymagają szczególnej uwagi i przestrzegania licznych, zmieniających się np. w okresie pandemii, przepisów, a także zdobywania we własnym zakresie certyfikatów rezydencji.

W Starlit pomagamy naszym Klientom w:

 • składaniu odpowiednich deklaracji,

 • dotrzymywaniu wymaganych terminów,

 • śledzeniu nowości w zakresie zmian.

Nie martw się już nowościami – zaufaj nam! Skontaktuj się z naszym biurem i sprawdź, jak możemy Ci pomóc.