księgowość dla fundacji

Księgowość fundacji. Cz. 1: ważne informacje

Szukasz informacji o księgowości fundacji? W Starlit z NGO współpracujemy od lat. Wiemy, że często potrzebujecie wsparcia w zakresie prowadzenia ksiąg, stąd ten tekst. Usystematyzujemy Twoją wiedzę, wskażemy, które zagadnienia są najważniejsze i o czym warto pamiętać. Pokażemy też intuicyjny program księgowy dla stowarzyszeń. Zaczynamy?

Czym w dużym skrócie jest księgowość fundacji?

Na pytanie, czym jest księgowość fundacji można odpowiedzieć w następujący sposób: księgowość fundacji to szereg wydarzeń finansowych, które muszą być rejestrowane. Nie ma różnicy, czy zatrudniasz dodatkowo osobę, która zajmuje się rozliczaniami, czy też zupełnie osobną firmę. Bez znaczenia jest też, czy prowadzisz małe stowarzyszenie, średniej wielkości NGO czy dużą fundację. W każdym przypadku musisz rejestrować swoje finanse, czego podstawą jest ustawa o rachunkowości.

Zakładasz organizację pozarządową? Przed Tobą wybór pomiędzy:

  • pełną księgowością,

  • Uproszczoną Ewidencją Przychodów i Kosztów (UEPIK).

Zobacz, co o nas mówi nasz Klient - Stowarzyszenie OLYMPIC WROCŁAW

Księgowość fundacji: pełna i uproszczona

Pierwsza z możliwości, pełna księgowość, jest w pełni dostosowana do zasad, które wynikają z ustawy o rachunkowości. Dotyczy ona w znacznym stopniu większych jednostek. Taka rachunkowość fundacji i stowarzyszeń jest obligatoryjna dla organizacji, które prowadzą działalność gospodarczą, a także tych, które mają status pożytku publicznego oraz NGO z przychodami powyżej 100 tysięcy złotych rocznie.

Drugi rodzaj księgowości fundacji – UEPIK to, jak sama nazwa wskazuje, uproszczona ewidencja dla mniejszych podmiotów, m.in. bez konieczności składania sprawozdania rocznego. Prowadzenie księgowości w fundacji jest tu uregulowane w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Nie masz działalności, nie jesteś organizacją pożytku publicznego, a Twoje przychody nie przekraczają 100 tysięcy rocznie? Być może UEPIK będzie właśnie dla Ciebie! Masz wątpliwości? Napisz do nas.

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń a rodzaj prowadzonych działań

Warto pochylić się jeszcze dokładniej nad tematem rodzajów prowadzonych działań. Dlaczego? Ponieważ pojawiają się tu pewne niuanse, które dobrze jest poznać już na początku drogi z księgowością fundacji.

Oto trzy rodzaje prowadzonych działań w ramach fundacji:

  1. Działalność statutowa nieodpłatna – wszystkie działania, za które nie są pobierane żadne opłaty. Jako organizacja pozyskujesz więc środki i to z nich realizujesz swoje zadania. Nie pobierasz należności za świadczone usługi.

Przykład: darmowy kurs języka polskiego dla cudzoziemców.

  1. Działalność statutowa odpłatna – działania, za które pobierasz opłaty, czyli wynagrodzenie od beneficjentów projektów. Możesz też sprzedawać wytworzone towary (lub podarowane), a także świadczyć usługi w zakresie rehabilitacji, integracji i reintegracji. Ten rodzaj działalności może przekształcić się w działalność gospodarczą, np. gdy otrzymane środki przewyższają koszty danej działalności.

Przykład: kurs BHP dla osób bezrobotnych z opłatą od uczestników: 50 zł.

  1. Działalność gospodarcza – ogólnie rzecz ujmując, jeśli pobierasz opłaty za sprzedaż usług czy towarów a te generują zysk, wówczas prowadzisz działalność gospodarczą.

Przykład: fundacja sprzedaje gadżety reklamowe ze swoim logotypem.

Program księgowy dla stowarzyszeń. Konieczność czy dodatek?

Wiedząc już, że prowadzenie księgowości dla NGO to konieczność, warto zastanowić się, z jakich narzędzi korzystać w tym zakresie. Każda organizacja ma do wyboru, tak jak wspominaliśmy już wcześniej, prowadzenie samodzielnie swoich finansów lub zatrudnienie do tego odpowiedniej firmy.

O tej drugiej kwestii napisaliśmy więcej m.in. w zakładce Organizacje pozarządowe, w tym organizacje pożytku publicznego. Sprawdź, co możemy Ci zaproponować w zakresie pełnej księgowości dla NGO, czyli ksiąg handlowych.

Naszym Klientom, którzy szukają rozwiązań ułatwiających pracę, polecamy wspierający system dla Stowarzyszeń, czyli ERP enova z modułem Członkowie. Oto kilka zalet rozwiązania:

  • moduł enova365 Członkowie to pełna i kompleksowa ewidencja członków organizacji,

  • program księgowy zapewnia proste naliczanie i rejestrację wpłat składek,

  • dzięki funkcjonalności modułu zyskujesz dostęp do ewidencji członków organizacji wraz z dodatkowymi informacjami, jak liczba osób czy stan wpłat składek członkowskich.

Prostsze prowadzenie księgowości w fundacji

ERP enova to program księgowy dla fundacji, który usprawnia pracę w najważniejszych obszarach. Dzięki niemu możesz zarządzać swoją organizacją i jej finansami w sposób przejrzysty.

Chcesz skorzystać z możliwości modułu Członkowie? Skontaktuj się z nami – wdrażamy tego typu rozwiązania u naszych Klientów.

ERP enova to program księgowy dla stowarzyszeń, który ułatwi Twoją codzienną pracę.