Pierwszy krok do własnej firmy, cz. 1

mar 4, 2013

Pierwszym krokiem do własnej działalności wcale nie jest, jak większość ludzi sądzi, pomysł. Najważniejsza jest chęć działania i wytrwałość w dążeniu do celu. Bez tego nawet świetny projekt nie ma szans na zaistnienie. Załóżmy, że brak Ci doświadczenia, zasobów czy umiejętności, które mogłyby Cię ukierunkować w wyborze rodzaju działalności. Co zatem robić gdy masz tylko chęć działania?

Istnieje kilka sposobów wygenerowania pomysłu na biznes:

  1. skopiowanie i ulepszenie innego modelu biznesowego,
  2. specjalizacja lub
  3. alternatywa.

Załóż z nami firmę. Umów się z naszym ekspertem.

Ad. 1. Kopia modelu biznesowego

Ta metoda polega na przyjęciu innego modelu biznesowego, który sprawdza się w danych warunkach. Podstawą jest ulepszenie oraz dostosowanie go do własnych potrzeb, obszaru czy klienteli. Istnieje dowolność w doborze działalności, ale korzystanie z popularnych modeli ma wiele zalet:

  • pozwala na czerapnie z doświadczeń wielu podmiotów
  • popularne modele łatwo się adaptują do nowych warunków,
  • know – how jest ogólnie dostępne.

Naturalnie, takie podejście wiąże się z większą konkurencją, ale właśnie na wadach konkurentów opiera się siła takiego biznesu.

Gdy myślisz o kawiarni, odwiedź kilka z nich. Opisz je pod względem klienteli, standardowych usług i wyróżniających cech. Następnie zastanów się jakie czynniki decydują o ich sukcesie. Nigdy nie zakładaj na początku, że Twoja firma będzie oferować usługi wysokiej jakości i to zdecyduje o sukcesie. To na jakim będą poziomie zweryfikuje rynek. Istotę sprawy stanowi cecha, która będzie przyciągać klientów. Jakość usług czy produktów będzie tym co ewentualnie utrzyma i pomoże zdobyć następnych klientów.

Obszary, na których najczęściej dokonuje się ulepszeń to:

  •  Marketing i sposoby dotarcia do klienta – większość firm ma dobry produkt lub usługę, ale nie potrafi dotrzeć z informacją do grupy docelowej oraz odpowiednio przedstawić swoją ofertę.
  •  Dostosowanie procesu obsługi do potencjalnego klienta – wszystkie działania powinny być zaprojektowane pod klienta.
  •  Zmiana grupy docelowej – przeniesienie modelu i jego dostosowanie do innej klienteli, np. telefony komórkowe przystosowano dla ludzi starszych i dzieci, dzięki temu zwiększono grupę docelową.

Pozostałe sposoby generowania pomysłu na biznes zostaną wyjaśnione w następnych postach.

Przeczytaj część drugą poradnika „Pomysł na biznes”:
Specjalizacje, nisze na rynku