Zarządzanie strategiczne

lut 14, 2013

Pierwszym krokiem do stworzenia efektywnie działającego biznesu jest opracowanie ram zarządzania strategicznego.

Zarządzanie strategiczne jest procesem pozwalającym opracować mechanizmy rozwiązywania kluczowych problemów przedsiębiorstwa, decydując o jego przetrwaniu, budowaniu pozycji na rynku oraz ścieżkach rozwoju. Działania te ściśle związane są ze szczegółową analizą otoczenia biznesowego, ze szczególnym uwzględnieniem konkurencji oraz czynników potencjału własnego przedsiębiorstwa. Proces ten pozwala określić przewagi konkurencyjne, które decydują o budowaniu pozycji na rynku.

Dzięki zarządzaniu strategicznemu przedsiębiorstwo może opracować swoje długoterminowe oraz krótkoterminowe cele, co później znacznie ułatwia zarządzanie bieżącą działalnością operacyjną.

Doradztwo biznesowe