Firma w 2020. Co musisz wiedzieć?

Firma w 2020. Co musisz wiedzieć?

Zmiany w podatkach i składkach ZUS w 2020 roku? Nowości dla prowadzących firmy? A może świeże nowelizacje ustaw? Jeśli masz swój biznes, przeczytaj koniecznie, co powinieneś wiedzieć. Przedstawiamy najciekawsze zmiany. Wśród nich mały ZUS plus, CRBR i PPK dla przedsiębiorców w 2020 roku.

Dla kogo jest tzw. mały ZUS plus?

Mały ZUS plus to nowe ułatwienie dla przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 lutego 2020 r., natomiast zgłoszeń można dokonywać do 2 marca 2020 r. Główny cel? Obniżenie składek ZUS na ubezpieczenie społeczne.

Aby skorzystać z obniżek wystarczy:
 • wykazać odpowiednie przychody – przychody w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez cały ten rok, nie mogą przekroczyć 120 tys. zł,
 • prowadzić firmę przez określony czas – nie mniej niż 60 dni kalendarzowych w poprzednim roku kalendarzowym.
Sprawdź swoją składkę dzięki kalkulatorowi do obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Pamiętaj, że obniżeniu podlegają tylko składki społeczne, stawka zdrowotna pozostaje bez zmian!

Od kiedy wchodzi Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

Kolejną zmianą dla przedsiębiorców jest CRBR, czyli Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, do którego należy się obowiązkowo wpisać. Kary za brak wpisu mają być bardzo dotkliwe (według ustawy, maksimum to nawet milion złotych!). CRBR jest jawny i zawiera dane o osobach fizycznych, które sprawują bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Dlaczego został wprowadzony? Aby zapobiegać ukrywaniu tożsamości, praniu pieniędzy i m.in. finansowaniu terroryzmu. Przepisy dotyczące CRBR weszły w życie już 13 października 2019 r. Poprzez stronę podatki.gov.pl do CRBR dopisać się muszą:
 • spółki jawne,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • proste spółki akcyjne (od marca 2020),
 • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623).

Od kiedy obowiązuje CRBR?

Obowiązek dopisania się do CRBR dla spółek z KRS, które zostały wpisane do rejestru przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących CRBR (przed 13.10.2019 r.), upływa w dniu 13 kwietnia 2020 roku. Spółki, które zostały wpisane do KRS po 13.10.2019 r., mają na wpisanie do CRBR tylko 7 dni roboczych od daty swojego wpisu do KRS.

PPK – co to jest i od kiedy obowiązuje?

Prowadzisz firmę? Poznaj Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), czyli nowy obowiązek wszystkich pracodawców. Są dobrowolne dla pracowników i mają wspierać ich w długoterminowym oszczędzaniu na emeryturę. Co ciekawe, gromadzone środki mają charakter prywatny i podlegają dziedziczeniu. Rolą pracodawcy jest wybór instytucji podlegającej KNF, która poprowadzi PPK w jego firmie.
Do PPK wpływają wpłaty od pracodawcy (min. 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika), pracownika (min. 2% lub, w niektórych przypadkach, mniej – min. 0,5%) i Skarbu Państwa (powitalne 250 zł i ewentualne dopłaty roczne 240 zł).
Co na temat PPK warto pamiętać w 2020 roku? Że plany muszą zacząć wprowadzać coraz mniejsze firmy. Terminy wprowadzenia PPK zależą od wielkości przedsiębiorstwa:
 • 1 lipca 2019 r. – musiały wprowadzić go wszystkie firmy zatrudniające powyżej 250 osób,
 • 1 stycznia 2020 r. – firmy zatrudniające powyżej 50 osób,
 • 1 lipca 2020 r. – firmy zatrudniające powyżej 20 osób,
 • 1 stycznia 2021 r. – firmy zatrudniające co najmniej jednego pracownika i sektor publiczny.
Jeśli prowadzisz działalność i zatrudniasz pracowników – skonsultuj się z nami, co do zmian w 2020 roku. Napisz lub zadzwoń – zapraszamy do kontaktu.