Spółka cywilna – uciekajcie gdzie pieprz rośnie

maj 6, 2013

Mój profesor pytany o najlepszą formę prawną dla przedsiębiorstwa, mawiał: „każda inna forma lepsza od spółki cywilnej”. I miał rację. Po pierwsze nie ma idealnego rozwiązania dla wszystkich, po drugie nie znam przedsiębiorstwa, dla którego spółka cywilna byłaby odpowiednia. Jest tania i łatwa do założenia. To chyba jedyne jej zalety.

Prowadzenia spraw spółki

Spółka cywilna jest umową wspólników, którzy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu. Jest duża dowolność w sporządzaniu tej umowy, w związku w czym wychodzą różne problemy już w czasie działalności, niedopatrzenia w sformułowaniach i zapisach. Ponieważ każdy ze wspólników może prowadzić i jest do tego zobowiązany, wspólnicy powinni darzyć się dużym zaufaniem. Mimo iż istnieje zapis (art.865 Kodeksu Cywilnego), że każdy z wspólników może prowadzić zwykłe sprawy spółki bez uprzedniej uchwały, w praktyce wiele spraw jest uznawanych za przekraczające ten zakres. Wówczas potrzebna jest zgoda wszystkich wspólników, ich podpisy, poświadczenia, itp. Każde dłuższe wakacje jednego wspólnika mogą się okazać problematyczne dla reszty. Można temu przeciwdziałać uchwałą spółki określającą osobę reprezentującą firmę.

Wkłady i udziały w zyskach

Domniemanie, iż wkłady wniesione przez poszczególnych wspólników są równe, skutkuje również tym, że zarówno zyski jak i straty są dzielone równo.  Można uchwałą spółki wyłączyć jednego wspólnika od udziału w stratach, nie jest to jednak skuteczne do wszystkich wierzytelności. Co jest ciekawe, w przypadku wnoszenia wkładów rzeczowych, do wykonania takiego zobowiązania, do odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz niebezpieczeństwa utraty lub uszkodzenia rzeczy stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży. Chroni to spółkę częściowo przed wnoszeniem uszkodzonych rzeczy.

Odpowiedzialność

Najważniejszą sprawą jest jednak solidarna odpowiedzialność wspólników. Oznacza to, że za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają zarówno majątkiem spółki jak i majątkiem osobistym – bez ograniczeń. Wierzyciel ma prawo wyboru, czy dla zaspokojenia swojej wierzytelności sięgnie do majątku spółki, czy też do indywidualnego majątku wspólnika. Może on także sięgnąć jednocześnie do majątku spółki i indywidualnych majątków wspólników.

Rozwiązanie spółki

Każdy ze wspólników może żądać rozwiązania spółki, odbywa się to wyrokiem sądu. Spółkę cywilną rozwiązuje się również w momencie ogłoszenia upadłości wspólnika.

Podsumowując, spółka cywilna sprawdzi się tylko, gdy wspólnicy mają do siebie duże zaufanie oraz doświadczenie w kształtowaniu umów i uchwał spółki. Jeżeli macie zamiar zaciągać większe zobowiązania, nie jest to forma dla was. Pamiętajcie również o zapewnienie rozdzielności majątkowej z małżonką/małżonkiem, ponieważ wierzytelności mogą objąć również wasz wspólny majątek.

Jeżeli znacie jakieś przykłady dobrze prosperujących spółek cywilnych, dajcie znać! Chętnie opiszemy ich doświadczenia, szczególnie te pozytywne.

Umów się z naszym ekspertem.