Prawne smaczki – co warto wiedzieć o zmianach w kodeksie pracy?

cze 13, 2024

Od stycznia 2024 roku obowiązują nowe przepisy w Kodeksie Pracy, które wprowadzają istotne zmiany dla pracodawców. Zmiany te mają na celu dostosowanie prawa pracy do zmieniających się realiów rynkowych i potrzeb pracowników. Przyjrzyjmy się, co to oznacza dla firm i jak może wpłynąć na ich działalność.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej

Pierwsza podwyżka: Od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego na pełen etat wzrosło do 4242 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa wynosi 27,70 zł brutto za godzinę.
Druga podwyżka: Od 1 lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 4300 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa do 28,10 zł brutto za godzinę.

Co to oznacza dla firm?

 • Koszty zatrudnienia: Wyższe minimalne wynagrodzenie oznacza wzrost kosztów zatrudnienia, co może wpłynąć na budżet firm, zwłaszcza tych z dużą liczbą pracowników zatrudnionych na minimalną stawkę.
 • Motywacja pracowników: Wyższe wynagrodzenie może poprawić morale pracowników i zwiększyć ich zaangażowanie w pracę.

Nowe zasady dotyczące umów na czas określony

Maksymalny okres trwania umowy i limit liczby umów

 • Maksymalny okres trwania umowy na czas określony wynosi 33 miesiące. Po tym czasie, jeśli umowa nie zostanie zakończona, automatycznie przekształca się w umowę na czas nieokreślony.
 • Limit liczby umów: Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem maksymalnie trzy umowy na czas określony. Czwarta umowa automatycznie staje się umową na czas nieokreślony.

Co to oznacza dla firm?

 • Planowanie kadrowe: Firmy muszą bardziej strategicznie planować zatrudnienie na czas określony, aby uniknąć nieprzewidzianych przekształceń umów, które mogą wiązać się z większymi zobowiązaniami.
 • Stabilizacja zatrudnienia: Może to prowadzić do większej stabilizacji zatrudnienia, co może być korzystne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Stabilni pracownicy są bardziej zaangażowani i lojalni wobec firmy.

Zmiany w przepisach dotyczących urlopów

Przenoszenie niewykorzystanego urlopu
Nowe przepisy regulują prawo do urlopu wypoczynkowego, w tym możliwość przeniesienia niewykorzystanego urlopu na kolejny rok kalendarzowy. Pracownicy mogą teraz przenieść niewykorzystany urlop i mają czas do końca września następnego roku na jego wykorzystanie.

Co to oznacza dla firm?

 • Planowanie urlopów: Firmy muszą bardziej precyzyjnie planować urlopy pracowników, aby uniknąć nagromadzenia niewykorzystanych dni urlopowych, co może pomóc w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
 • Unikanie nagłych nieobecności: Przenoszenie urlopów może zmniejszyć ryzyko nagłych nieobecności pracowników, co jest korzystne dla zarządzania projektami i zadaniami.

Obowiązki informacyjne

Nowe obowiązki informacyjne dla pracodawców.
Pracodawcy muszą teraz spełniać nowe obowiązki informacyjne dotyczące warunków zatrudnienia oraz możliwości korzystania z elastycznych form pracy. Zgodnie z nowymi przepisami, pracodawca musi poinformować pracownika o:

 • Możliwości skorzystania z pracy zdalnej.
 • Warunkach zatrudnienia, w tym o godzinach pracy, wynagrodzeniu oraz innych istotnych aspektach.

Co to oznacza dla firm?

 • Transparentność: Zwiększenie transparentności w komunikowaniu warunków zatrudnienia może poprawić relacje z pracownikami i zwiększyć ich zadowolenie.
 • Elastyczność pracy: Informowanie o elastycznych formach pracy może przyciągnąć nowych talentów i zwiększyć retencję pracowników. Praca zdalna i elastyczne godziny pracy są coraz bardziej cenione przez pracowników, co może być atutem w rekrutacji.

Wzrost innych świadczeń z zakresu prawa pracy

Zmiana minimalnego wynagrodzenia a inne świadczenia.
Zmiana minimalnego wynagrodzenia wpływa również na wysokość innych świadczeń i odszkodowań wynikających z prawa pracy, takich jak:

 • Dodatek za pracę w porze nocnej.
 • Maksymalna wysokość odprawy z tytułu zwolnień grupowych.
 • Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego.
 • Minimalna wysokość odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu.
 • Kwota wolna od potrąceń komorniczych.

Co to oznacza dla firm?

 • Dostosowanie budżetu: Firmy muszą uwzględnić te zmiany w swoich budżetach, aby zapewnić zgodność z nowymi przepisami i uniknąć potencjalnych problemów prawnych.

Nowe udogodnienia dla pracowników pracujących przy komputerze

Nowe standardy wyposażenia stanowisk pracy.
Zmiana rozporządzenia dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe wprowadza nowe obowiązki dla pracodawców. Stanowiska pracy powinny być teraz wyposażone co najmniej w:

 • Zewnętrzny monitor (lub podstawkę pod ekran).
 • Dodatkową klawiaturę i myszkę.
 • Dodatkowe wyposażenie na żądanie pracownika, takie jak podnóżek czy uchwyt na dokumenty.

Co to oznacza dla firm?

 • Inwestycje w wyposażenie: Pracodawcy muszą zainwestować w odpowiednie wyposażenie stanowisk pracy, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami.
 • Ergonomia pracy: Poprawa ergonomii stanowisk pracy może zwiększyć komfort i efektywność pracowników.

Dofinansowanie do okularów i soczewek

Nowe obowiązki pracodawców.
Rozporządzenie wprowadza także obowiązek finansowania soczewek kontaktowych przez pracodawcę. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić okulary korygujące lub soczewki kontaktowe zgodnie z zaleceniami lekarza.

Co to oznacza dla firm?

 • Dodatkowe koszty: Pracodawcy muszą uwzględnić w budżecie dodatkowe wydatki związane z finansowaniem okularów i soczewek dla pracowników.

Wcześniejsza emerytura pomostowa

Nowe przepisy dotyczące emerytur pomostowych
Od 1 stycznia 2024 r. w życie weszły zmiany dotyczące emerytur pomostowych. Zmiany te umożliwiają wcześniejsze przejście na emeryturę szerszej grupie pracowników, usuwając wymóg wykonywania pracy w szczególnych warunkach przed 1 stycznia 1999 r.

Co to oznacza dla firm?

 • Planowanie kadrowe: Firmy muszą uwzględnić możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę pracowników, co może wpłynąć na planowanie zasobów ludzkich i zatrudnienie nowych pracowników.

Nowe uprawnienia pracowników w sprawach sądowych

Zmiany w ustawie o kosztach sądowych
Pod koniec 2023 roku weszły w życie nowelizacje, które wpływają na procesy sądowe między pracownikami a pracodawcami. Pracownicy są teraz zwolnieni z konieczności uiszczenia opłaty sądowej od pozwów przekraczających 50 000 zł.

Co to oznacza dla firm?

 • Więcej sporów sądowych: Zwiększona liczba sporów sądowych może wpłynąć na pozycję pracodawcy i wymagać większych nakładów na obsługę prawną.

Nowelizacja Kodeksu Pracy wprowadza istotne zmiany, które mają na celu dostosowanie prawa pracy do współczesnych realiów rynkowych. Pracodawcy muszą być świadomi nowych przepisów i odpowiednio dostosować swoje praktyki zarządzania kadrami. Zwiększenie transparentności, lepsze planowanie urlopów, elastyczne formy pracy oraz nowe obowiązki dotyczące wyposażenia stanowisk pracy mogą przynieść korzyści zarówno pracodawcom, jak i pracownikom.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie zarządzania kadrami, księgowości, podatków czy prawa pracy, zapraszamy do kontaktu z firmą Starlit. Oferujemy kompleksową opiekę i profesjonalne doradztwo, które pomoże Twojej firmie osiągnąć sukces.