Dotacje na rozwój eksportu

wrz 24, 2015

Dla każdego przedsiębiorstwa wejście na rynki zagraniczne jest ogromną szansą na rozwój. Rozpoczęcie takiej działalności wymaga jednak odpowiednich nakładów finansowych. Aby ułatwić polskim przedsiębiorcom nawiązanie kontaktów handlowych z zagranicznymi partnerami czy pozyskanie nowych klientów, część funduszy unijnych zostanie przeznaczona właśnie na wsparcie eksportu ich produktów. We wrześniu ruszają pierwsze związane z tym konkursy.

Dotacje mają pomóc w określeniu, zaplanowaniu oraz przeprowadzeniu strategii rozwoju eksportu. Beneficjenci będą mogli pozyskać fundusze na udział w targach – zarówno polskich, jak i zagranicznych, znalezienie partnerów na wybranych rynkach, doradztwo dotyczące finansowania działań eksportowych lub opracowanie koncepcji wizerunku firmy za granicą. Docelowym rynkiem nie musi być Unia Europejska – produkty można eksportować w dowolne miejsce na świecie. W niektórych konkursach, aby móc ubiegać się o dofinansowanie, należy posiadać Plan Rozwoju Eksportu.

Czym jest plan rozwoju eksportu (PRE)?

Jest to dokument określający strategię eksportową firmy i etapy jej realizacji. Powinien zawierać:

 • analizę konkurencyjności przedsiębiorstwa, produktów i/lub usług,
 • analizę i badania rynków docelowych,
 • opis przedsiębiorstwa i prognozy poszerzenia działalności,
 • analizę SWOT dla eksportu produktów/usług na rynkach docelowych,
 • opis strategii i rekomendacje dotyczące rozwoju działalności eksportowej,
 • uzasadnienie planowanych działań,
 • koszty realizacji strategii,
 • wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

Jak pozyskać dotację?

Przedsiębiorcy z województwa wielkopolskiego i opolskiego będą mogli pozyskać dofinansowanie na rozwój handlu zagranicznego. O tych konkursach pisaliśmy już w naszym poradniku:

Na początku przyszłego roku będzie można się starać o dotację w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Program ten będzie wspierać aktywność gospodarczą MŚP z makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych. Wsparcie będzie miało charakter doradztwa: pomoże zdiagnozować potencjał przedsiębiorstwa i ułatwić przygotowanie oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania zagranicznych partnerów biznesowych. Ponadto niemal każde województwo przewidziało działanie, które pozwoli firmom na dofinasowanie ekspansji na rynki zagraniczne.

Polski Most Krzemowy

Ciekawym projektem, dzięki któremu można nawiązać międzynarodowe kontakty jest Polski Most Krzemowy. Wspiera firmy z branży nowych technologii w ekspansji na rynek Stanów Zjednoczonych. Przedsiębiorcy uczestniczący w tym projekcie zyskują wiele możliwości rozwoju, wśród których można wymienić:

 • szkolenia dotyczące prowadzenia działalności i podejmowania współpracy w Stanach Zjednoczonych,
 • opracowanie z ekspertami z Doliny Krzemowej strategii marketingowej firmy,
 • możliwość udziału w prezentacjach dla inwestorów, spotkaniach B2B oraz B2C w Dolinie Krzemowej.

W roku 2016 ma się odbyć kolejna edycja tego konkursu.

Podsumowując, dla przedsiębiorców chcących rozwinąć działalność na rynkach zagranicznych w najbliższym czasie pojawi się wiele możliwości wsparcia. Jesień 2015 roku to doskonały moment, żeby stworzyć plan rozwoju eksportu, przygotować się do nadchodzących konkursów dotacyjnych i sięgnąć po nowe możliwości dla biznesu.

Chcesz zwiększyć szansę na uzyskanie dotacji?

Skonsultuj się z naszym ekspertem 733 066 344