RPO Śląskie 9.1.5 – Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

paź 12, 2015

Za niespełna miesiąc rusza konkurs, który ma zwiększać zatrudnienie wśród osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem. Uczestnikami mogą być wszystkie podmioty za wyjątkiem:

 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • osób fizycznych.

Na jakie projekty można otrzymać dotacje?

Otrzymane środki unijne można przeznaczyć m.in. na:

 • działania integrujące oraz wsparcie społeczno-zawodowe, w tym:
  • przeprowadzanie badań i terapii psychologicznych,
  • organizowanie zajęć korekcyjno-edukacyjnych,
  • finansowanie uczestnictwa w ośrodkach wsparcia,
  • finansowanie usług wspierających osoby niepełnosprawne i rodziny marginalizowane.
 • tworzenie nowych Centrów i Klubów Integracji Społecznej,
 • aktywizację młodzieży z ośrodków wychowawczych poprzez zwiększenie ich umiejętności zawodowych i społecznych.

Intensywność wsparcia:

Dotacja obejmuje aż do 95% wartości projektu.

Minimalna kwota projektu:

Dofinansowanie obejmuje projekty, których wartość wynosi min. 100 tys. zł.

Nabór wniosków:

Wnioski można składać od 9 listopada do 20 listopada 2015.

Chcesz zwiększyć szansę na uzyskanie dotacji?

Skonsultuj się z naszym ekspertem 733 066 344

Wspieramy rozwój Twojej firmy. Posiadamy wiedzę i doświadczenie zapewniające najwyższą jakość obsługi Naszym Klientom oraz charakteryzujemy się indywidualnym podejściem do Twoich potrzeb.