Warto inwestować w kadry czyli jak pozyskać dofinansowanie na szkolenia

paź 9, 2015

Jeżeli chcemy, by nasza firma pozostała konkurencyjna na rynku, musimy śledzić trendy i reagować na sygnały pochodzące z najbliższego (i nie tylko!) otoczenia. W każdej branży zachodzą istotne zmiany, zarówno prawne, jak i technologiczne, z którymi trzeba być na bieżąco. Wraz z rozwojem działalności warto zainwestować także w umiejętności pracowników. Podniesienie ich kwalifikacji może okazać się kluczem do sukcesu i przybliżyć firmę do rynkowego zwycięstwa.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Warto w tym miejscu wspomnieć o Krajowym Funduszu Szkoleniowym, który stanowi część Funduszu Pracy. Głównym zadaniem KFS jest dofinansowanie szkoleń i kursów dla kadry, organizowanych z inicjatywy pracodawcy. Ma to uchronić pracowników przed utratą zatrudnienia z powodu braku kompetencji wymaganych przez gospodarkę.

Z pomocą KFS pracodawca zatrudniający do 10 osób może sfinansować 100% kosztów kształcenia pracownika. Wśród najważniejszych korzyści znajduje się m.in.:

  • brak lub niskie koszty finansowania kształcenia,
  • możliwość doboru szkolenia do potrzeb firmy lub pracownika,
  • dofinansowanie nawet do 12 tys. zł,
  • możliwość sfinansowania badań lekarskich wymaganych do podjęcia kształcenia.

Jak pozyskać dofinansowanie na kształcenie kadry

Wystarczy znaleźć interesujące nas szkolenie, które zwiększy kompetencje pracowników. Nie trzeba nawet ograniczać się do kursów dostępnych na liście KFS – pracodawca może sam zaproponować temat szkolenia, np. z obsługi maszyny, którą niedawno zakupiliśmy. Kolejnym krokiem jest wypełnienie wniosku, w którym należy uzasadnić potrzebę odbycia przez kadrę określonego kursu.

Finansowanie kształcenia będzie możliwe również w ramach konkursów z PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Jednym z takich działań jest działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.  Konkurs zostanie ogłoszony jeszcze w tym miesiącu.

Rejestr Usług Rozwojowych

W praktyce odszukanie informacji o dostępnych szkoleniach, kursach czy studiach dyplomowych okazuje się łatwe, a wszystko dzięki stronie Inicjatywa w Kadry. Niebawem jednak platformę tę zastąpi nowa – Rejestr Usług Rozwojowych (w skrócie RUR). Przez usługę rozwojową rozumie się wszelkie działania edukacyjne, które pozwolą pracownikowi nabyć oraz rozwinąć określone umiejętności, kompetencje i kwalifikacje.

Głównym założeniem RUR jest zapewnienie dostępu do informacji o podmiotach świadczących usługi rozwojowe w taki sposób, by każdy zainteresowany pracodawca mógł szybko wyszukać ofertę dopasowaną do jego potrzeb. RUR będzie platformą, na której będą mogły zarejestrować się zarówno podmioty chcące skorzystać z usług rozwojowych, jak i firmy świadczące takie usługi.

Chcesz zwiększyć szansę na uzyskanie dotacji?

Skonsultuj się z naszym ekspertem 733 066 344