1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

RPO Podlaskie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

30 listopada w województwie podlaskim rusza konkurs na zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w procesie produkcji. Wnioskodawcami mogą zostać wszystkie podmioty poza osobami fizycznymi.

Na jakie projekty można otrzymać dofinansowanie?

  • budowę jednostek wytwarzających energię elektryczną i ciepło z odnawialnych źródeł energii,
  • rozwój infrastruktury związanej z wytwarzaniem biopaliw produkowanych z surowców odpadowych.

Intensywność wsparcia:

Dotacja obejmuje do 85% wartości projektu.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych:

Wartość projektów objętych dofinansowaniem  musi wynosić min. 20 tys. zł.

Nabór wniosków:

Wnioski można składać do 30 grudnia 2015.

Chcesz zwiększyć szansę na uzyskanie dotacji?

Skonsultuj się z naszym ekspertem 733 066 344