6 ciekawostek o funduszach unijnych. Nr 2 zwiększy Twoje szanse na dotację!

lis 5, 2015

1.    Ile trwa najkrótszy konkurs?

Każdy konkurs zostaje ogłoszony nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem składania wniosków. Najkrótsze trwają tylko 7 dni. To bardzo mało czasu, dlatego pracę nad projektem należy rozpocząć jak najwcześniej.

Masz pomysł, na co pozyskać środki unijne?

Skonsultuj go z naszymi ekspertami. Podpowiedzą Ci, czy masz szansę na otrzymanie dotacji.

2.    Które dokumenty są najważniejsze?

Każda dokumentacja konkursowa publikowana wraz z ogłoszeniem o konkursie jest dość obszerna. Zawiera regulamin oraz załączniki, takie jak wzór wniosku o dofinansowanie, wzór umowy czy kryteria oceny projektów. Warto przejrzeć je wszystkie. Poza dokumentacją konkursową beneficjentów obowiązuje także dokumentacja ogólna, do której zaliczyć można Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych wraz z załącznikami, wytyczne np. w zakresie kwalifikowalności kosztów, trybów wyborów projektów czy monitorowania postępu rzeczowego. Można się z nich dowiedzieć, na co możemy otrzymać dofinansowanie i w jakiej wysokości.

3.    Ile pieniędzy jest przeznaczone na organizację konkursów i ich reklamę?

Z funduszami unijnymi spotykamy się praktycznie na każdym kroku. W telewizji jeszcze niedawno pojawiały się spoty reklamowe informujące o nowej stronie internetowej funduszy europejskich. Spoty te, podobnie jak informacje w radiu i imprezy promujące fundusze finansowane są z osobnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
Budżet PO PT na lata 2014-2020 wynosi aż 0,7 mld euro. Z programu tego finansowane są także szkolenia dla beneficjentów, różnego typu konkursy związane z funduszami oraz wynagrodzenia dla pracowników i ekspertów zajmujących się oceną wniosków o dofinansowanie.

4.    Otrzymując dotację musisz umieścić odpowiednią informację o dofinansowaniu – np. plakat.

Wchodząc do nowo wyremontowanej przychodni czy przeglądając strony internetowe firm często możemy zauważyć informację: „Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego lub Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”. Wielkość, miejsce umieszczenia czy ogólny wzór takiej informacji są ściśle opisane w dokumentacji unijnej. Wielkość tablicy zależy od wielkości otrzymanego dofinansowania. Obowiązek zamieszczenia informacji o tym, że projekt współfinansowany jest z funduszy unijnych, dotyczy także materiałów informacyjno-promocyjnych – nawet płyty CD czy pendrive’a.

5.    Co się dzieje po otrzymaniu dotacji?

Otrzymanie dofinansowania to nie koniec zmagań z pozyskana dotacją. Z każdych otrzymanych środków należy się dokładnie rozliczyć. Ponadto beneficjenci zobowiązują się do zachowania trwałości rezultatów projektu. Oznacza to, że nie powinni wprowadzać radykalnych zmian mających wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu. Trwałość projektu musi być zachowana przez okres pięciu lat od daty jego zakończenia. Dla projektów realizowanych przez MŚP okres trwałości projektu został skrócony do 3 lat.

6.    Jak wziąć udział w interesującym konkursie, do którego Twoja firma się nie kwalifikuje?

Niedawno został ogłoszony interesujący Cię konkurs, zapoznałeś się dokładnie z dokumentacją, lecz ze względów formalnych nie będziesz mógł brać w nim udziału: konkurs jest dla mikro i małych przedsiębiorców. Twoja firma w tym roku zmieniła status na średniego przedsiębiorcę…

Jeszcze nie wszystko stracone! Instytucje organizujące konkursy przeprowadzają konsultacje społeczne, podczas których każdy zainteresowany może zgłosić swoje uwagi i spostrzeżenia. Jednym z konkursów, w którym po konsultacjach społecznych zmieniły się zasady aplikowania, jest „Bon na innowacje”, odpowiednik wcześniejszego „Dużego bonu”. Korzystne zmiany są zasługą beneficjentów, którzy zgłaszali swoje uwagi dotyczące m.in. kwoty dofinansowania. Dzięki temu kwota uległa zwiększeniu, a o dotację mogą się starać także średni przedsiębiorcy. Konkursy mają pomóc beneficjentom – warto więc zgłaszać swoje uwagi i sugestie.

Chcesz zwiększyć szansę na uzyskanie dotacji?

Skonsultuj się z naszym ekspertem 733 066 344