RPO Podkarpackie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych

gru 7, 2015

W województwie podkarpackim startuje konkurs na projekty podnoszące umiejętności osób dorosłych z zakresu języków obcych i obsługi urządzeń informatyczno-komunikacyjnych. O dofinansowanie mogą ubiegać się przede wszystkim przedsiębiorstwa szkoleniowe.

Na co można przeznaczyć uzyskane środki?

W ramach konkursu udzielane jest bezzwrotne wsparcie m.in. na:

  • szkolenia i kursy językowe,
  • szkolenia i kursy z obsługi technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  • zakup podręczników,
  • przeprowadzenie egzaminów.

Intensywność wsparcia:

Dotacja obejmuje aż do 90% wartości projektu.

Minimalna kwota projektu:

Wartość projektu objętego dofinansowaniem nie może być mniejsza niż 50 tys. zł.

Nabór wniosków:

Wnioski można składać od 21 grudnia do 15 stycznia 2016.

Chcesz zwiększyć szansę na uzyskanie dotacji?

Skonsultuj się z naszym ekspertem 733 066 344