PPK - co warto wiedziec

Pracownicze Plany Kapitałowe – co warto wiedzieć?

PPK to ostatnio jeden z najgorętszych tematów. Czy, i jak, wprowadzić Pracownicze Plany Kapitałowe do swojej firmy? Kto odpowiada za wpłaty? Jak wysokie są składki? Odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące PPK. Pokazujemy, w których obszarach możemy wyręczyć Twoją firmę, tak abyś nie musiał zajmować się tym dodatkowym tematem.

PPK – co to jest?

Debata o Pracowniczych Planach Kapitałowych trwa już od dłuższego czasu. Czym są PPK? To rodzaj prywatnego i długoterminowego, ale przede wszystkim dobrowolnego oszczędzania dodatkowych środków przez osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz umowy cywilne w danej firmie. Wpłat na konto PPK dokonują trzy strony: pracownik (2% wynagrodzenia + dobrowolna dodatkowa kwota do 2%), firma (1,5% + dobrowolnie dodatkowo do 2,5%) i państwo (250 zł na powitanie i po roku 240 zł rocznie). PPK dotyczą pracowników pomiędzy 18 a 54 rokiem życia. Pracownicy po 55 r.ż. muszą złożyć wniosek o przystąpienie do programu.   PPK-infografika

PPK – od kiedy?

Zastanawiasz się, od kiedy obowiązują Pracownicze Plany Kapitałowe? Wdrażane są już od 2019 roku, natomiast od stycznia 2021 r. będą obowiązywać firmy 1-20 pracowników. Pracodawca musi zawrzeć dwie umowy: z zarządzanie PPK (do 23.04.2021) oraz o prowadzenie PPK (do 10.05.2021).

PPK – 10 obowiązków pracodawcy

Prowadzisz firmę? Oto najważniejsze obowiązki dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych:
 1. Nie możesz nakłaniać pracowników do rezygnacji z PPK, choć mogą wypisać się dobrowolnie.
 2. Musisz sam wybrać instytucję finansową (lista podmiotów), która będzie zarządzać Waszymi Planami.
 3. Umowę na prowadzenie PPK możesz zawrzeć tylko z jedną wybraną instytucją.
 4. Musisz informować pracowników o uprawnieniach i obowiązkach związanych z wprowadzeniem PPK oraz o zasadach funkcjonowania Planów.
 5. Musisz przekazywać oświadczenia woli pracowników do Instytucji Finansowej.
 6. Musisz uaktualniać listy pracowników, którzy przystąpili do PPK.
 7. Musisz naliczać i odprowadzać składki oraz częściowo je finansować.
 8. Musisz monitorować terminy 3-miesięczne orz 4-letnie, w których zaczyna się naliczać składki lub trzeba odnowić deklaracje uczestnictwa.
 9. Musisz prowadzić i przechowywać dokumentację związaną z PPK oraz korespondencję z Instytucją finansową.
 10. Musisz składać wnioski o wypłatę transferową środków.

Czy wywiązywanie się z PPK to mój obowiązek?

Tak. Pracodawco, wywiązywanie się z obowiązków w terminach wskazanych ustawą jest bardzo ważne, przewidziano bowiem stosowne kary za uchylanie się od swoich powinności. Jakie? M.in. od 1000 zł do nawet 1 mln za niezgłoszenie pracownika, nieodprowadzanie składek w terminie lub zgłoszenie nieprawdziwych danych. To oczywiście tylko jeden z przykładów, dlatego warto wprowadzić PPK w terminie.

PPK – kogo nie dotyczy?

Równie ważną kwestią, co obowiązek wprowadzenia PPK, jest możliwość ich niewprowadzania. Kogo to dotyczy? Przede wszystkim:
 • Samozatrudnionych. Osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, nie muszą wprowadzać PPK, o ile oczywiście nie zatrudniają osób będących osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK.
 • Osób fizycznych. Osoby, które zatrudniają, w zakresie niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą tego podmiotu, inną osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby (np. zatrudnianie opiekunek czy pomocy domowej).
 • Mikroprzedsiębiorców. Jeśli wszystkie osoby zatrudnione złożyły tu deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat.
 • Pracodawcy, który korzysta z Pracowniczych Planów Emerytalnych. Pracodawca, który prowadzi PPE oraz nalicza i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych.

Wprowadźmy razem PPK, czyli w czym pomoże mi Starlit?

Jeśli chcesz uzyskać wsparcie w temacie, jakim są Pracownicze Plany Kapitałowe – zapraszamy do kontaktu. Pomożemy Ci w rozliczaniu PPK. Możesz skorzystać z jednej z dwóch opcji, którą oferujemy:
 1. Naliczanie składek dotyczących PPK i przekazywanie pliku, który należy wysłać do PPK. Te działania realizowane są w ramach umowy podstawowej.
 2. Prowadzenie w Twoim imieniu wszystkich działań związanych z PPK na podstawie przekazywanych nam informacji. Po Twojej stronie zostanie informowanie pracowników o PPK, zbieranie i przekazywanie nam ich oświadczeń oraz zlecanie przelewów do PPK. Działania wymagają zawarcia dodatkowej umowy ze Starlit.
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.