Płynność finansowa w projektach unijnych

mar 3, 2014

Płynność finansowa w projekcie

Płynność finansowa w projekcie jest jednym z kluczowych elementów gwarancji jego bezproblemowej realizacji. Płynność finansową gwarantują bezbłędne Wnioski o płatność wykonane w oparciu o rzetelną dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność wydatków – faktury, rachunki, dokumentację z wyboru dostawców i towarów zgodne z zasadą konkurencyjności i prawidłowo udokumentowane. Ważna jest też znajomość zasad otrzymywania i rozliczania zaliczek od Instytucji Nadzorujących oraz świadomość, iż większość wydatków będzie można „odzyskać” w ramach dofinansowania projektu na zasadzie „refundacji” – czyli najpierw należy je ponieść, a potem udowodnić rzetelność i zasadność rozliczenia w projekcie UE.

Zagrożenia płynności finansowej projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej:

  • Zbyt długi okres oczekiwania na zatwierdzenie Wniosku o płatność (szczególnie gdy jest on obciążony dużą ilością błędów skomplikowanych do wyjaśnienia) – blokuje to refundację środków finansowych.
  • Brak płynności oraz precyzji w komunikacji z urzędnikami Instytucji Nadzorującej realizację projektu.
  • Przekazanie dokumentacji niekompletnej, obarczonej błędami dyskwalifikującymi dany wydatek z powodu np. niezastosowania logo i emblematów UE – taki wydatek staje się niekwalifikowalny, co oznacza brak możliwości jego refundacji ze środków UE . Koszty takie ponosi Beneficjent.

Środki własne

Płynność finansowa w projekcie, powinna opierać się nie tylko na dofinansowaniu z UE, ale także na środkach własnych Beneficjenta (zakłada się około 10% wartości projektu) na tzw. „czarną godzinę”. Należy o tym pamiętać pisząc wniosek o dofinansowanie, gdzie łatwo jest przedstawić sytuację finansową swojej firmy jako korzystniejszą niż jest w rzeczywistości. Pamiętajmy, projekt przyjdzie nam realizować zgodnie z założeniami wniosku i zapisami umowy o dotacji, często zabezpieczonej wekslem in blanco ze strony Beneficjenta.

Sukces realizacji projektu współfinansowanego z pieniędzy Unii

Na sukces projektu pracujemy od samego początku: od pomysłu, po biznes plan, wniosek o dotacje, realizację projektu i jego rozliczenie. Tylko rzetelna dbałość o wszystkie szczegóły i fachowa wiedza daje gwarancję ominięcia błędów i kosztownych wpadek.

Rozliczanie projektów unijnych

Wspieramy rozwój Twojej firmy. Posiadamy wiedzę i doświadczenie zapewniające najwyższą jakość obsługi Naszym Klientom oraz charakteryzujemy się indywidualnym podejściem do Twoich potrzeb.