Metody amortyzacji środków trwałych – przykłady

lip 16, 2015

Amortyzacja to rozłożenie kosztu w czasie. Polega na tym, że wartość środka trwałego, użytkowanego przez okres kilku lat, rozkładamy proporcjonalnie na poszczególne lata jego wykorzystania w firmie.

To dobra okazja do optymalizacji podatkowej: możesz wybrać spośród różnych metod amortyzacji środków trwałych tę najodpowiedniejszą dla Twojej firmy.

Żeby pomóc Ci ocenić możliwości, które daje amortyzacja, nasi eksperci przygotowali następujące przykłady jej wykorzystania:

Amortyzacja degresywna:

Amortyzacja degresywna zakłada, że wraz ze starzeniem się wydajność środka trwałego spada i w związku z tym, aby równomiernie obciążać kosztem wszystkie wyprodukowane wyroby, należy przyjąć malejącą stawkę amortyzacyjną.

Ta metoda sprawdzi się najlepiej, jeśli Twoja firma osiąga relatywnie wysokie przychody. Dzięki temu możesz zwiększyć koszty, a tym samym zmniejszyć podstawę opodatkowania.

Podstawą wyliczania stawki dla danego roku jest wartość netto środka trwałego, która z każdym rocznym odpisem jest coraz niższa. Z tego powodu metoda degresywna nazywana jest też metodą malejącego salda. W przypadku degresywnej metody amortyzacji, jedyną stałą stawką jest stawka procentowa.

Dla danego środka trwałego metodę malejącego salda stosuje się tak długo, aż wartość rocznego odpisu będzie niższa od wartości jednorocznego odpisu amortyzacyjnego w przypadku wykorzystania stawki liniowej. W tym momencie następuje przejście na metodę liniową.

W tej metodzie amortyzacji używa się wskaźnika podwyższenia.

Przykład amortyzacji degresywnej:

Przedsiębiorstwo zakupiło ciężarowy samochód firmowy za 100 000 PLN.

Wskaźnik podwyższenia: 1,4

Wartość początkowa 100 000,00 zł
Stawka amortyzacji liniowej 20%
Wskaźnik podwyższenia 1,40
Stawka amortyzacji degresywnej 28%
Rok Kwota amortyzacji Umorzenie ŚT Wartość netto ŚT na koniec roku
1 28 000,00 zł 28 000,00 zł 72 000,00 zł
2 20 160,00 zł 48 160,00 zł 51 840,00 zł
3 20 000,00 zł 68 160,00 zł 31 840,00 zł
4 20 000,00 zł 88 160,00 zł 11 840,00 zł
5 11 840,00 zł 100 000,00 zł 0 zł

Amortyzacja przebiega zgodnie z modelem degresywnym aż do roku, w którym wartość amortyzacji spada poniżej wartości amortyzacji liniowej, czyli 20.000 PLN (100.000 / 5). W tym momencie następuje przejście na metodę liniową (po drugim roku), którą stosujemy do końca okresu amortyzacji.

Amortyzacja liniowa

Jest to najprostsza metoda amortyzacji, która polega na dokonywaniu równomiernych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środka trwałego. Stawki amortyzacji są ustalane w oparciu o Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT).

Dla pewnej grupy środków trwałych można dokonywać odpisów amortyzacyjnych metodą liniową przy zastosowaniu indywidualnych stawek, które umożliwiają szybszą amortyzację środka trwałego. Dotyczy to środków trwałych:

– wpisanych po raz pierwszy do ewidencji podatnika
– spełniających ustawową definicję środka trwałego ulepszonego lub używanego

Przykład amortyzacji liniowej:

Przedsiębiorstwo zakupiło ciężarowy samochód firmowy za 100 000 PLN.

Tabela amortyzacyjna podaje, że stawka amortyzacji dla samochodu ciężarowego wynosi 20% rocznie, co oznacza, że samochód zostanie w pełni zamortyzowany po 5 latach.

Roczna kwota amortyzacji: 100 000 PLN * 20% = 20 000 PLN

Stawka ta pozostaje niezmienna przez cały okres użytkowania środka trwałego, chyba że nastąpi zwiększenie jego wartości lub dokonany zostanie odpis z tytułu utraty wartości.

Wartość początkowa 100 000,00 zł
Stawka amortyzacji 20 000,00 zł
Rok Kwota amortyzacji Umorzenie ŚT Wartość netto ŚT na koniec roku
1 20 000,00 zł 20 000,00 zł 80 000,00 zł
2 20 000,00 zł 40 000,00 zł 60 000,00 zł
3 20 000,00 zł 60 000,00 zł 40 000,00 zł
4 20 000,00 zł 80 000,00 zł 20 000,00 zł
5 20 000,00 zł 100 000,00 zł 0 zł

Amortyzacja progresywna

W metodzie progresywnej (metodzie rosnących odpisów amortyzacyjnych) stawki odpisów rosną, odzwierciedlając wzrost kosztów eksploatacji starzejących się obiektów (spowodowany przez coraz częstszą konieczność naprawy).

To najlepsze rozwiązanie, jeśli Twój biznes ma niski przychód lub ponosi stratę – dzięki temu zachowasz możliwość odpisania od podatku większej kwoty na późniejszy okres, kiedy firma bardziej się rozwinie.

W tej metodzie amortyzacji używa się wskaźnika podwyższenia.

Przykład amortyzacji progresywnej:

Przedsiębiorstwo zakupiło ciężarowy samochód firmowy o wartości 100 000 PLN.

Wskaźnik podwyższenia: 1,4

Wartość początkowa 100 000,00 zł
Stawka amortyzacji liniowej 20%
Wskaźnik podwyższenia 1,40
Stawka amortyzacji degresywnej 28%
Rok Kwota amortyzacji Umorzenie ŚT Wartość netto ŚT na koniec roku
1 20 000,00 zł 20 000,00 zł 80 000,00 zł
2 28 000,00 zł 48 000,00 zł 52 000,00 zł
3 39 200,00 zł 87 200,00 zł 12 800,00 zł
4 12 800,00 zł 100 000,00 zł 0 zł

Sprawdź też nasz artykuł:
Jak zmniejszyć koszty pracy nie zwalniając?

Umów się z naszym ekspertem: 733 066 344

Wspieramy rozwój Twojej firmy. Posiadamy wiedzę i doświadczenie zapewniające najwyższą jakość obsługi Naszym Klientom oraz charakteryzujemy się indywidualnym podejściem do Twoich potrzeb.