Księgowość od 2023 roku – zmiany w CIT i PIT

sty 26, 2023

Każdy kolejny rok przynosi nowe zmiany w podatkach. Tak jest również w 2023. Oprócz tego, że składki do ZUS dla przedsiębiorców są już rekordowo wysokie, zostały wprowadzone także zmiany, m.in. w CIT i PIT.

Do najważniejszych zmian w CIT zaliczają się amortyzacja lokali mieszkalnych oraz uchylenie przepisów o ukrytej dywidendzie. Jeżeli chodzi natomiast o zmiany w PIT, są to regulacje w składce zdrowotnej dla przedsiębiorcy, a także zmiana PIT-2.

Zmiany w CIT od 2023 roku

Co się zmieniło w podatku dochodowym od osób prawnych w 2023 roku? Poniżej opisaliśmy najważniejsze modyfikacje przepisów.

Amortyzacja lokali mieszkalnych

Zmiany związane z amortyzacją lokali mieszkalnych zaliczają się do jednych z najważniejszych – szczególnie dla osób, które osiągają przychody z najmu mieszkania. Od 1.01.2023 r. obowiązuje całkowity zakaz amortyzacji lokali mieszkalnych i zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych. Dotyczy on zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. 

Zmiany zostały wprowadzone na mocy Polskiego Ładu i – co istotne – dotyczą także lokali nabytych lub wytworzonych przed 1.01.2022 r.

Uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie

Kolejną zmianą w zakresie CIT jest uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie. Stało się to przede wszystkim z uwagi na wątpliwości organizacji branżowych i przedsiębiorców, dotyczące wzajemnych zależności między tymi przepisami i przepisami o cenach transferowych. Dodatkowo, na uchylenie przepisów wpłynęła również wciąż niepewna sytuacja gospodarcza w kraju, pośrednio związana z wojną w Ukrainie.

Co ciekawe, przepisy o tzw. ukrytej dywidendzie zostały uchylone w dniu, w którym miały zacząć swoje obowiązywanie. Finalnie więc, mimo uchwalenia, nie były stosowane nawet przez jeden dzień.

Inne zmiany w CIT od 2023 r.

Oprócz dwóch powyższych zmian w CIT, wprowadzono także szereg innych modyfikacji. Dotyczą one m.in. Polskiej Spółki Holdingowej, estońskiego CIT-u, a także przepisów związanych z cenami transferowymi,. Oprócz tego, zmieniły się również kwestie dotyczące podatku od źródła.

Minimalny podatek dochodowy – jednak od 2024 r.

Minimalny podatek dochodowy miał obowiązywać już od 2023 roku, ale jego wprowadzenie zostało przełożone na styczeń 2024 roku.

W tym zakresie przewidziano kilka dość istotnych zmian. Dotyczą one przede wszystkim 

zwolnienia z opodatkowania, zwiększenia progu rentowności do 2% (z 1%), a także szereg wyłączeń.

Zmiany w PIT od 2023 roku

Zmiany podatkowe od 2023 roku dotyczą nie tylko CIT, ale i podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT. 

Zmiana PIT-2

PIT-2 jest oświadczeniem pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Począwszy od 2023 roku ulegnie on znaczącym zmianom.

  • Przede wszystkim – jest bardziej rozbudowany niż do tej pory. Formularz w wersji 9 służy nie tylko do upoważnienia płatnika do stosowania kwoty zmniejszającej podatek. Oprócz tego, jest przeznaczony również do oświadczenia o zamiarze rozliczenia podatku jako samotny rodzic lub wraz z małżonkiem/małżonką, a także złożenia wniosków o stosowanie niektórych rodzajów ulg.
  • Poszerzono krąg podmiotów mogących składać oświadczenie o stosowaniu miesięcznej kwoty zmniejszającej; od 2023 roku są to nie tylko pracownicy, ale i zleceniobiorcy, osoby na praktyce absolwenckiej lub stażu uczniowskim, managerowie na kontraktach oraz osoby na umowach o dzieło.
  • PIT-2 można od 2023 roku składać u więcej niż jednego pracodawcy. Jeżeli pracuje się u jednego pracodawcy, nic się nie zmienia. 

W przypadku pracy u dwóch pracodawców, można albo złożyć u jednego PIT-2, upoważniając go do zastosowania 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł), albo u dwóch złożyć PIT-2, upoważniając każdego do zastosowania 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (150 zł). 

W przypadku pracy u trzech pracodawców natomiast, można złożyć u każdego PIT-2, upoważniając ich do zastosowania 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (100 zł). Oczywiście, istnieje także opcja, by PIT-2 złożyć w dwóch miejscach (wówczas w każdym wnioskuje się o 1/24) lub tylko w jednym miejscu (wnioskując o maksymalne 1/12 kwoty zmniejszającej podatek).

  • Dodatkowo, PIT-2 może być złożony na innym formularzu, ustalonym przez płatnika (także w formie elektronicznej).
  • W przypadku, gdy podatnik złoży płatnikowi wniosek o niepobieranie zaliczek w konkretnym roku podatkowym, płatnik tego nie robi (podatnik może złożyć ten wniosek, gdy prognozuje, że dochody, które uzyska i podlegają opodatkowaniu wg skali podatkowej, nie przekroczą w roku podatkowym 30 000 zł).
  • Jeżeli, mimo prognoz podatnika, jego dochody podlegające opodatkowaniu wg skali podatkowej, przekroczą 30 000 zł, płatnik oblicza zaliczki bez uwzględniania kwoty zmniejszającej podatek.

Składka zdrowotna dla przedsiębiorcy

W sytuacji, gdy ma się nadpłatę w składkach zdrowotnych, przedsiębiorcy mogą wystąpić z wnioskiem o zwrot nadpłaty w terminie miesiąca od upływu terminu na złożenie zeznania rocznego za dany rok. 

Co w sytuacji, gdy wniosek nie zostanie złożony (i jednocześnie nie ma zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń z ZUS, które płatnik składek miał zwrócić)? Wówczas kwota zwrotu jest rozliczana na koncie płatnika składek do końca roku, w którym upływa termin na złożenie zeznania rocznego.

Inne zmiany w PIT od 2023 roku

Oprócz powyższych kwestii, zmianie uległy również m.in. przepisy dotyczące wspólnego rozliczenia z dzieckiem oraz doliczania dochodów dzieci do rodziców.

Dodatkowo, warto pamiętać, że od 2023 roku oświadczenia i wnioski mogą być składane albo na określonych drukach, albo w inny sposób, ustalony przez konkretnego płatnika.

Zmiany w księgowości od 2023 obejmują nie tylko PIT i CIT

Oczywiście, zmiany w PIT i CIT to nie wszystko, co uległo modyfikacjom. Jeżeli interesują Cię inne kwestie dotyczące księgowości, kadr czy płac, zachęcamy do kontaktu i skorzystania z fachowego wsparcia Starlit.