Komercjalizacja

lip 24, 2015

Dofinansowanie działalności badawczo-rozwojowej – co dalej?

Rozwój gospodarki opartej na innowacjach zajmuje szczególne miejsce w obecnej perspektywie finansowania. Istnieje wiele możliwości pozyskania funduszy na działalność badawczo-rozwojową, która docelowo wiąże się z tzw. komercjalizacją, czyli procesem wdrażania i oferowania innowacyjnego produktu (technologii) klientom.

W obecnej perspektywie finansowania na przyszłych beneficjentów konkursów na B+R+I zostanie nałożony obowiązek wdrażania wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych lub wyłącznie prac rozwojowych (jeżeli badania przemysłowe nie były przeprowadzane) realizowanych w ramach projektów. Poprzez wdrożenie należy rozumieć co najmniej jedno z wymienionych działań:

  • wprowadzenie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych do własnej działalności, czyli rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług, które powstały na bazie uzyskanych wyników projektu,
  • udzielenie licencji na korzystanie z praw własności przemysłowej innemu przedsiębiorcy,
  • sprzedaż praw do wyników badań i prac lub prac rozwojowych innemu przedsiębiorcy.

Komercjalizacja a dotacje unijne

Efekty komercjalizacji mogą mieć szczególny wpływ na pozyskane dofinansowanie. Warto pamiętać, że dotacje na projekty badawczo-rozwojowe niejednokrotnie nie uwzględniają współfinansowania kosztów związanych z realizacją procesu komercjalizacji, do której zobowiązany jest Beneficjent. W praktyce oznacza to, że należy samodzielnie sfinansować wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu czy też technologii powstałej w ramach działań badawczo-rozwojowych. Jeżeli beneficjent nie wywiąże się z takiego obowiązku, może być zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków finansowych. Z tego względu niezwykle ważne w procesie planowania projektu i przygotowywania wniosku jest odpowiednia perspektywa – tj. skupienie się nie tylko na opracowywanym produkcie\technologii, ale również na ich potencjale rynkowym i kanałach dotarcia do klientów.

Na czym polega komercjalizacja?

Proces komercjalizacji składa się z pięciu podstawowych etapów:

Etap I

Opiera się na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie „co produkować?”. Warto tutaj postawić na kreatywność, nowe pomysły i rynki niszowe.

Etap II

Polega na określeniu możliwości technicznych wykonania produktu z uwzględnieniem oczekiwań potencjalnych klientów. Na tym etapie współpraca projektantów, konstruktorów i technologów ze specjalistami od marketingu bywa kluczowa.

Etap III

Na tym etapie określane są najważniejsze czynniki, które wpływają na sukces modelu biznesowego. Należy wykonać ocenę potencjału komercjalizacyjnego, która wpływa na podjęcie decyzji o rozpoczęciu lub zaniechaniu produkcji.

Etap IV

Polega na opracowaniu sposobu produkcji nowych wyrobów, np. przez opracowanie procesu technologicznego czy stworzenie nowej linii technologicznej. Stanowi połączenie wiedzy inżynierskiej oraz analiz biznesowych.

Etap V

W całości poświęcony jest działaniom marketingowym. W tym czasie określa się dokładnie potencjalne rynki dla nowego produktu, poziom zainteresowania ze strony przyszłych klientów oraz kanały dystrybucji.

W praktyce proces komercjalizacji powinien rozpoczynać się już w fazie tworzenia koncepcji innowacji i wiązać między innymi z określeniem przyszłych odbiorców powstającego produktu. Szczególnie istotne jest uwzględnienie działań z zakresu marketingu i promocji, ponieważ to one zapewniają firmie sukces na rynku – sama koncepcja nowego produktu lub technologii niejednokrotnie nie wystarcza. W związku z tym warto pamiętać o poznaniu potrzeb potencjalnych nabywców by dostosować swój produkt do potrzeb oraz wymagań rynku i skierować działania marketingowe do odpowiedniej grupy docelowej.

Potrzebujesz pomocy w komercjalizacji projektu?

Skonsultuj się z naszym ekspertem 733 066 344

Wspieramy rozwój Twojej firmy. Posiadamy wiedzę i doświadczenie zapewniające najwyższą jakość obsługi Naszym Klientom oraz charakteryzujemy się indywidualnym podejściem do Twoich potrzeb.