Jak zawiesić działalność gospodarczą w 2019 roku?

lis 21, 2019

Brak płynności finansowej, sezonowość czy zdarzenia losowe? Na decyzję o zawieszeniu działalności wpływa wiele czynników. Podpowiadamy, kiedy i na jak długo można zawiesić firmę. Sprawdź, dlaczego takie rozwiązanie może przynieść Ci korzyści.

Czy powód zawieszenia działalności gospodarczej musi być określony?

Nie. Powód zawieszenia działalności to decyzja samego przedsiębiorcy, który nie ma obowiązku udowadniać urzędnikom zasadności jej podjęcia. Niemniej, żeby móc swobodnie zawiesić działalność, musisz spełniać kilka warunków. Miej na uwadze, że w trakcie okresu zawieszenia nie możesz, co jest logiczne, wykonywać danej działalności gospodarczej i uzyskiwać z niej przychodu. Co więcej, dopóki Twoja działalność jest zawieszona, nie masz prawa dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych.

Zawieszenie działalności i wykonywanie tych samych czynności, ale w oparciu np. o umowę dzieło lub zlecenie, to naruszenie przepisów.

Co zatem można robić podczas zawieszenia działalności?

W trakcie zawieszenia działalności możesz wykonywać pewne czynności związane z prowadzeniem swojej firmy. Oto ich lista:

  • możesz prowadzić czynności związane z zabezpieczeniem lub zachowaniem źródła dochodów,
  • zdobywać środki trwałe i wyposażenie,
  • przyjmować należności i regulować zobowiązania, które powstały przed zawieszeniem dg,
  • osiągać przychody, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem,
  • uczestniczyć w postępowaniu sądowym, podatkowym i administracyjnym związanym z Twoją działalnością sprzed zawieszenia.

Nawet podczas zawieszenia swojej działalności gospodarczej możesz zostać poddany kontroli. Przeczytaj koniecznie nasz tekst „Jak przygotować się do kontroli urzędu skarbowego?”, w którym podpowiadamy, co możesz zrobić, aby wizyta ta przebiegła jak najlepiej.

Kiedy i na ile możesz zawiesić działalność gospodarczą?

Działalność gospodarczą możesz zawiesić w dowolnym momencie jej prowadzenia. Okres zawieszenia musi wynosić minimum 30 dni. W myśl przepisów z 30 kwietnia 2018 roku – jeśli nie zgłosisz wznowienia, zawieszenie trwa bezterminowo. Nie zostaniesz też automatycznie wykreślony z rejestru przedsiębiorców.

Kiedy nie można zawiesić działalności? Przede wszystkim w momencie, gdy w Twojej firmie zatrudniony jest przynajmniej jeden pracownik. Zatrudnienie oznacza tu stosunek pracodawca-pracownik, czyli tylko i wyłącznie w oparciu o umowę o pracę.

Jak złożyć wniosek o zawieszenie działalności?

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą najlepiej zawiesić ją w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, poprzez wniosek CEIDG-1. W tym celu w odpowiednim polu zaznaczasz, że chodzi o zawieszenie firmy. Takiego zawieszenia dokonujesz elektronicznie, posiadając aktywny podpis elektroniczny, poświadczony certyfikatem lub profil zaufany ePUAP. Przeczytaj więcej o usłudze e-podpisu.

Co ciekawe, działalność zawiesisz także w inny sposób:

  • osobiście w urzędzie,
  • listownie,
  • telefonicznie.

Jakie są korzyści z zawieszenia działalności?

Podstawową i najważniejszą korzyścią zawieszenia dg jest zwolnienie z obowiązku opłacania składek do ZUS, zaliczek na podatek dochodowy oraz brak konieczności rozliczania VAT. I choć, jak wspominaliśmy już wcześniej, nie możesz wykonywać działalności gospodarczej, to jednak masz prawo wykonywać czynności, które są niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródeł przychodu. Możesz np. przyjmować należności z umów zawartych przed zawieszeniem czy sprzedawać wcześniej zamówione towary.

Jak „odwiesić” działalność?

Działalność wznawiasz poprzez ponowne wypełnienie wniosku CEIDG-1 – nie wcześniej niż 30 dni po zawieszeniu. W myśl obowiązujących przepisów, które wynikają ze zmian w ustawie Prawo przedsiębiorców, dozwolone jest wznowienie działalności z datą wsteczną. Co ciekawe, datę wznowienia możesz podać od razu przy składaniu wniosku o zawieszenie (możesz ją także zmienić w trakcie zawieszenia). Po tak ustalonym przez Ciebie terminie, do Twojego wpisu automatycznie dopisana zostanie informacja o wznowieniu działalności.

Zawieszenie firmy w CEIDG nie ma limitu czasowego (kiedyś były to 24 miesiące).

Ile razy możesz zawieszać działalność?

Przedsiębiorca ma prawo zawiesić (i odwiesić) wykonywanie działalności gospodarczej wielokrotnie. Ustawodawca nie określa limitów, jeżeli chodzi o liczbę wstrzymywania i wznawiania działalności.

Masz pytania dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej? Potrzebujesz bieżącego doradztwa lub księgowości? Zostaw swój numer telefonu – skontaktujemy się z Tobą!