Jak zabezpieczyć przyszłość firmy?

mar 2, 2023

1,5%. Tylko tylu, albo aż tylu przedsiębiorców zabezpieczyło ciągłość funkcjonowania swojej firmy.

Sprawdź, co zrobić, by znaleźć się w tym gronie i móc spać spokojnie, nie martwiąc się o jutro.

Doskonale rozumiemy, że gdy człowiek jest w pełni sił, raczej nie myśli o przemijaniu. Niestety, wypadki i nieprzewidziane okoliczności zdarzają się każdego dnia i nigdy nie wiadomo, kiedy jest “ten odpowiedni moment”, by zabezpieczyć przyszłość firmy, którą prowadzisz i – tym samym – najbliższe Ci osoby.

Tak, jak planujesz działania na kolejne lata czy budżety, np. na cele marketingowe, tak warto również zaplanować przyszłość bliskich i firmy w razie śmierci. Istnieje kilka metod, jak można tego dokonać.

Jak skutecznie zabezpieczyć interesy firmy i majątek bliskich?

Czy wiesz, że tylko 1,5% przedsiębiorców zadbało o zachowanie ciągłości funkcjonowania swojej firmy? 

Istnieją 3 główne formy zabezpieczenia firmy i majątku bliskich. Są to:

 • odpowiednio przygotowany plan sukcesji (w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek cywilnych),
 • testament,
 • indywidualne ubezpieczenie na życie.

Sukcesja

Czym jest sukcesja? To jeden z bardziej “naturalnych” etapów funkcjonowania przedsiębiorstw, związany z przekazaniem ich kolejnym pokoleniom. Przekazanie to ma wiele aspektów: nie tylko majątkowy czy właścicielski, ale – czasami najbardziej istotny – wiedzowy i związany z tzw. know-how. 

Sukcesja nie jest czymś, co robi się w kilka godzin, a nawet dni. To proces, który potrafi zająć miesiące, o ile nie lata. Oczywiście, nie sugerujemy, żebyś – na wypadek utraty zdrowia czy życia – od razu przekazał wszystko swojemu następcy czy następcom. Warto jednak zacząć od tego, co najbardziej istotne, czyli ustawienia zarządcy sukcesyjnego. Można tego dokonać w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek cywilnych.

Ustawienie zarządcy sukcesyjnego – jednoosobowe działalności gospodarcze

Ustanowienie zarządcy sukcesyjnego może odbyć się jeszcze za życia przedsiębiorcy lub po jego śmierci. Zdecydowanie lepiej zająć się tym jednak szybciej, by mieć pewność, że wszystko zostało wykonane prawidłowo. Co ważne – osoba prowadząca firmę może ustanowić zarządcę sukcesyjnego w dowolnym momencie. Jest to szybkie i bezproblemowe.

Aby tego dokonać, należy przede wszystkim:

 • napisać oświadczenie o powołaniu zarządcy sukcesyjnego,
 • uzyskać zgodę osoby, którą się wskazuje jako zarządcę sukcesyjnego,
 • dokonać zgłoszenia do CEiDG (pisemnie lub elektronicznie).

Zarówno w przypadku ustanowienia prokurenta, jak i zarządcy sukcesyjnego, nie wymaga się szczególnych uprawnień czy wykształcenia. Wystarczy mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz brak zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeżeli przedsiębiorca umrze, a nie będzie powołanego zarządcy sukcesyjnego, wciąż można tego dokonać. Jest to jednak obwarowane większą ilością warunków, o których nie będziemy tu pisać. Jest na to relatywnie niewiele czasu, bo tylko 2 miesiące od chwili śmierci przedsiębiorcy.

Ustanowienie zarządcy sukcesyjnego – spółki cywilne

W przypadku spółek cywilnych, podobnie jak w jednoosobowych działalnościach gospodarczych, wniosek o wpis zarządcy sukcesyjnego składa się do CEiDG. Istnieje kilka opcji, jak to zrobić. Najprostszą jest dokonanie tego w formie elektronicznej, przez stronę biznes.gov.pl. Oprócz tego, wniosek można złożyć w urzędzie gminy w formie papierowej lub wysłać pocztą (listem poleconym). W tym ostatnim przypadku należy pamiętać przede wszystkim o tym, by podpis wnioskodawcy potwierdził notariusz.

Zarządca sukcesyjny, który zostanie wpisany do CEiDG, zaczyna pełnić swoją funkcję od chwili śmierci przedsiębiorcy.

Dlaczego warto ustanowić zarząd sukcesyjny?

Zastanawiasz się, dlaczego tak istotne jest ustanowienie zarządu sukcesyjnego?

Argumentów jest co najmniej kilka, ale my podamy te, wg nas, najbardziej istotne:

 • zabezpieczenie firmy/spółki przed jej likwidacją z mocy prawa,
 • ochrona przed blokadą środków na kontach bankowych,

Dodatkowo, w przypadku spółek:

 • uchronienie się przed koniecznością spłaty spadkobierców wspólnika.

Oczywiście, tak, jak wspomnieliśmy, to tylko kilka argumentów “za” ustanowieniem zarządcy. Jak widać, niezależnie od formy prowadzonej działalności, w każdym przypadku jest to korzystne i wydaje się, że nie ma żadnych wad.

Testament

Testament umożliwia zapisanie majątku (oraz, w przypadku spółek kapitałowych, akcji/udziałów w spółce) konkretnym osobom. Jeżeli myśli się o zabezpieczeniu ciągłości funkcjonowania po śmierci, sporządzenie testamentu i ujęcie w nim zapisu windykacyjnego jest z pewnością dobrym wyjściem. Jest to istotne przede wszystkim w kontekście ochrony majątku przed jego podzieleniem, gdy istnieje kilku spadkobierców.

Warto mieć jednak świadomość, że sporządzenie testamentu nie zabezpieczy chociażby środków finansowych na zapłatę zachowku lub spłatę zobowiązań firmowych.

Indywidualne ubezpieczenie na życie

Indywidualne ubezpieczenia na życie są coraz bardziej popularne. Mimo to, wciąż relatywnie niewiele osób ma świadomość, że są one tak korzystne, gdy jest się przedsiębiorcą.

Świadczenie z indywidualnego ubezpieczenia na życie jest wypłacane konkretnej, określonej przez jego posiadacza, osobie i nie jest zależne w żadnej mierze od postępowania spadkowego. 

Beneficjent może dowolnie rozporządzać środkami wypłaconymi z polisy. Najczęściej przeznacza się je na:

 • pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa,
 • spłatę zachowku,
 • spłatę ewentualnych kredytów,
 • zapewnienie bezpieczeństwa finansowego bliskich.

Co istotne, świadczenie z polisy jest nieopodatkowane!

Jak odpowiednio określić beneficjenta polisy?

Mogłoby się wydawać, że określenie głównego beneficjenta polisy ubezpieczeniowej jest banalnie proste. W rzeczywistości, to, kogo wybrać, jest nierozerwalnie związane z celem zainwestowania w indywidualne ubezpieczenie na życie.

Jeżeli polisę wykupujesz głównie jako zabezpieczenie przed zobowiązaniami firmowymi, jako beneficjenta głównego warto wskazać:

 • w przypadku prowadzenia spółki cywilnej – wspólnika innego niż ubezpieczony,
 • w przypadku prowadzenia spółki osobowej/z o.o. – spółkę,
 • w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej – żonę/męża czy też innego członka rodziny.

Jeśli natomiast polisę wykupujesz jako zabezpieczenie sytuacji majątkowej swoich bliskich, beneficjentem głównym może być członek Twojej rodziny (najczęściej jest nim małżonek/małżonka).

Polisę wykupuje się również czasami przede wszystkim jako zabezpieczenie na wypadek roszczenia o zachowek. W takiej sytuacji beneficjentem dobrze “zrobić” osobę, na rzecz której osoba ubezpieczona dokonała darowizny lub spadkobiercę, który otrzymał od ubezpieczonego cały spadek.

Indywidualne ubezpieczenie na życie to inwestycja, która się opłaca!

Zakup indywidualnego ubezpieczenia na życie naprawdę się opłaca. Pozwala ono zabezpieczyć środki na dalsze funkcjonowanie firmy, a także zapewnić godne życie bliskim.

Dzięki temu, że pieniądze z polisy ubezpieczeniowej są niezależne od postępowania spadkowego, są wypłacane bez zbędnej zwłoki, co umożliwia szybkie ich rozporządzenie i chociażby spłatę długów czy zobowiązań firmowych. Dodatkowo, są one nieopodatkowane, co stanowi ogromną wartość!

Zabezpiecz przyszłość firmy i swoich bliskich. Skorzystaj z oferty Starlit!

Zastanawiasz się na zakupem indywidualnego ubezpieczenia na życie? Z przyjemnością Ci pomożemy! W swoim portfolio mamy same korzystne oferty ubezpieczeniowe. Dzięki temu możemy zaproponować Ci atrakcyjne warunki i pomóc w podjęciu najlepszej decyzji!

Nasza oferta jest przeznaczona zarówno do naszych aktualnych Klientów, jak i przedsiębiorców, którzy nie współpracowali do tej pory ze Starlit.

Chcesz porozmawiać o polisie na życie? Szukasz fachowego i profesjonalnego doradcy, który pomoże Ci ją dobrać? A może interesuje Cię kompleksowe wsparcie w biznesie?

Starlit to odpowiedź na wszystkie te pytania! Zapraszamy do kontaktu!