Jak założyć spółkę z o.o. krok po kroku [2019]?

wrz. 9, 2019

Myślisz o rejestracji spółki z o.o. w 2019 roku? Sprawdź, co daje taka forma działalności. Dowiedz się, jakich dokumentów potrzebujesz do jej uruchomienia i czy faktycznie możliwa jest sp. z o.o. bez ZUS? Poznaj aktualne opłaty, działanie S24 oraz plusy pełnej księgowości. Oto, jak założyć spółkę z o.o. krok po kroku!

Rejestracja spółki z o.o. krok po kroku – zmiany 2019

Rok 2019 przyniósł zmiany w kodeksie spółek handlowych. Po pierwsze, dotyczą one kwestii rezygnacji ostatniego członka zarządu. Po drugie, odnoszą się do wskazania adresata oświadczenia o rezygnacji członka zarządu (zarówno w sytuacjach, gdy zarząd jest jednoosobowy lub rezygnację składa ostatni członek zarządu wieloosobowego).

Powyższe zmiany wiążą się z ogólnym funkcjonowaniem spółek. W 2019 roku wprowadzono też inną nowelizację, która ma bezpośredni wpływ na rejestrację sp. z o.o. Jak to wygląda w praktyce? Każda zmiana umowy spółki z o.o. w organizacji (pisaliśmy o niej w tekście o zakładaniu spółek z o.o.) musi być dokonana w drodze umowy wspólników, a nie tylko, jak dotychczas, przez samą uchwałę.

Tak, w dużym skrócie, wyglądają zmiany w Ksh. Jak więc w 2019 roku założyć spółkę z o.o. krok po kroku? O tym w dalszej części.

Krok 1. Rejestracja spółki z o.o. – dokumenty

W 2019 roku, aby zarejestrować spółkę z o.o., nadal musisz ją wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego. Możesz to zrobić elektronicznie, listownie lub osobiście – w sądzie. Rejestracja sp. z o.o. w KRS zaczyna się od złożenia wniosku o wpis na urzędowym formularzu KRS-W3. Do wniosku musisz dołączyć szereg dokumentów.

Co w praktyce spółka składa do KRS? Poniżej lista:

 • druki KRS – są to informacje o oddziałach lub terenowych jednostkach organizacyjnych (KRS-WA), wspólnikach spółki (KRS-WE), sposobie powstania podmiotu (KRS-WH), organach podmiotu (KRS-WK), prokurentach (KRS-WL), a także o przedmiocie działalności (KRS-WM),
 • inne dokumenty – m.in. umowa spółki, oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału, dokument o powołaniu członków organów spółki, a także dowody uiszczenia obowiązkowych opłat,
 • dokumenty personalne – należą do nich: lista wspólników, nazwiska, imiona i adresy członków zarządu, a także nazwisko, imię albo firma i siedziba oraz adres jedynego wspólnika (jeśli występuje) oraz oddzielna lista obejmująca nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu.

Oprócz rejestracji w KRS, musisz uzupełnić dane w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w Głównym Urzędzie Statystycznym i urzędzie skarbowym (do 21 dni). Podajesz tam m.in. dokładne dane kontaktowe, konta bankowe, datę powstania obowiązku opłacania składek, miejsce lub miejsca prowadzenia działalności. Całość zgłosisz na formularzu NIP-8. Dokument ten możesz złożyć online używając kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Krok 2. Zakładanie sp. z o.o. – tradycyjnie lub przez internet

W 2019 roku spółkę powołasz (bez zmian): osobiście lub przez internet. Wszystkie wymienione w poprzednim akapicie dokumenty złożysz albo w oryginałach, albo jako poświadczone urzędowo odpisy lub wyciągi. Pamiętaj, że rejestrując sp. z o.o. przez internet, załączone dokumenty musisz potwierdzić kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo Profilem Zaufanym!

Co więcej, dzięki S24 przez internet zawrzesz też umowę spółki z o.o. Wniosek o wpis do KRS wypełniasz na specjalnym formularzu, a umowę sporządzasz według wzorca (również potrzebujesz tu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego).

 • Niższa opłata za rejestrację,
 • Szybsza rejestracja,
 • Mniejsza biurokracja.
 • Swobodne dostosowanie umowy spółki,
 • Uniknięcie późniejszych (płatnych) zmian w umowie spółki,
 • Wniesienie kapitału zakładowego nie tylko pieniężnie (S24), ale też aportem i wekslem.

Krok 3. 6. Rejestracja sp. z o.o. – opłaty

Rejestrując sp. z o.o. w 2019 roku, czy to przez internet, czy też tradycyjnie, warto wiedzieć, jakie są aktualne koszty założenia takiej działalności. Należnych opłat dokonasz w sądzie rejonowym (gospodarczym), właściwym ze względu na siedzibę podmiotu, który rejestrujesz.

Podstawowe koszty rejestracji sp. z o.o. w 2019 roku:

 • 350 zł – koszty rejestracji sp. z o.o. przez internet (S24) – 250 zł (opłata sądowa za wpis) + 100 zł (ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym),
 • 600 zł* – koszty tradycyjnej rejestracji sp. z o.o. – 500 zł (opłata sądowa za wpis) + 100 zł (ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

Powyższe koszty rejestracji sp. z o.o. uregulujesz gotówką w kasie sądu, e-znakami opłaty sądowej oraz bezgotówkowo. W tym celu wpłać należną kwotę na konto sądu lub skorzystaj z systemu e-Płatności.

*Do kosztów tradycyjnej rejestracji sp. z o.o. należy doliczyć jeszcze około 2000 zł. W tym koszty notarialne (ok. 600 zł) oraz koszty stworzenia umowy spółki (ok. 1000-1500 zł).

Co daje sp. z o.o.?

Spółka z o.o. to jedna z najchętniej wybieranych spółek prawa handlowego w Polsce! Jej zalety to bezpieczeństwo – wspólnicy spółki z o.o. odpowiadają jedynie do wielkości wniesionych wkładów i wyłączona jest odpowiedzialność ich majątkiem osobistym, co ma miejsce, chociażby, w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej.

Spółka z o.o. a ZUS? Dzięki tej formie działalności możliwe jest uniknięcie comiesięcznych pełnowymiarowych składek. Jeśli Twoim dodatkowym (ale nie głównym) celem jest obniżenie ZUS – wybierz sp. z o.o.

Księgowość spółki z o.o. daje bardzo wnikliwy wgląd w kondycję i stan finansowy firmy. Dlaczego? Ponieważ spółki zobowiązane są m.in. do prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych i publikowania pełnych sprawozdań finansowych.

Chciałbyś, aby Twoja spółka funkcjonowała na stabilnych fundamentach? Samodzielne otwarcie spółki czy prowadzenie jej księgowości to duże wyzwanie. Jak zatem założyć spółkę z oo w 2019 roku? W większości przypadków – zdać się na pomoc specjalistów, dla których spółki nie kryją żadnych tajemnic. Zapraszamy do kontaktu w sprawie Twojej sp. z o.o.!

Wspieramy rozwój Twojej firmy. Posiadamy wiedzę i doświadczenie zapewniające najwyższą jakość obsługi Naszym Klientom oraz charakteryzujemy się indywidualnym podejściem do Twoich potrzeb.