Jak rozliczyć projekt unijny?

lut 12, 2014

Czy można samodzielnie rozliczyć dofinansowanie UE?

Prawidłowe rozliczenie otrzymanego dofinansowania to nie lada wyzwanie dla Beneficjentów wszystkich programów UE dostępnych w Polsce. Nie jest to proste, ale też nie jest niemożliwe. Zmieniające się przepisy wraz z każdym nowym okresem programowania, ale także z początkiem każdego nowego roku – znacznie utrudniają Beneficjentom życie. Osoby rozliczające projekty UE muszą ciągle aktualizować swoją wiedzę, doskonale znać obowiązujące przepisy i wytyczne Instytucji Nadzorujących realizację dotacji unijnych.
Język komunikacji z urzędnikami jest specyficzny, trzeba dokładnie rozumieć „co urzędnik ma na myśli”. Na barkach osoby rozliczającej projekt UE ciąży ogromna odpowiedzialność za:

  • kwalifikowalność wydatków projektu,
  • prawidłowość procedur,
  • zgodność efektów projektu z założeniami wynikającymi z Wniosku o dofinansowanie, który otrzymał dotację.

Nie zawsze dotowane firmy posiadają kadrę pracowników, którzy poradzą sobie w gąszczu zmieniających się wytycznych i procedur, będą potrafiły zaprezentować podczas kontroli Instytucji Nadzorującej właściwe dokumenty, stworzyć procedury, wybrać w sposób prawidłowy dostawców lub wykonawców usług, monitorować wskaźniki i dopilnować. Te elementy składają się na sukces projektu.

Czy łatwiej będzie z ekspertem?

Dla osób które dopiero rozpoczynają swoje kontakty z Instytucjami Nadzorującymi realizację projektów UE łatwiej będzie z ekspertem. Wielu Beneficjentów nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń wynikających z niewiedzy a kończących się niekwalifikowalnością poważnych kwot w projekcie. Powinni oni co najmniej zasięgnąć porady fachowca np. w ramach „godzin eksperckich” aby dowiedzieć się z jakimi problemami będą musieli sobie poradzić i na jakie kwestie zwrócić szczególną uwagę.

Czy samodzielnie?

Pod uwagę warto wziąć takie kryteria:

  • wielkości otrzymanego dofinansowania;
  • potencjał kadry zajmującej się rozliczeniem projektu;
  • ilości już zrealizowanych i zakończonych sukcesem projektów;
  • możliwości reorganizacji infrastruktury informatycznej na potrzeby projektu np. konwersji danych księgowych do Wniosków Płatniczych.

Decyzja należy do Beneficjenta, który otrzymał dofinansowanie i podpisał umowę z której będzie musiał się wywiązać i rozliczyć otrzymane dofinansowanie.
Na pewno łatwiej będzie współpracować z fachowcem lub wybrać jednak outsourcing usług związanych z całokształtem rozliczenia dotacji unijnej.

Wspieramy rozwój Twojej firmy. Posiadamy wiedzę i doświadczenie zapewniające najwyższą jakość obsługi Naszym Klientom oraz charakteryzujemy się indywidualnym podejściem do Twoich potrzeb.