RPO Świętokrzyskie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

paź 23, 2015

Za miesiąc w województwie świętokrzyskim rusza konkurs dla podmiotów chcących wesprzeć osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Wnioskodawcą może zostać każdy za wyjątkiem osób fizycznych.

Na jakie projekty można pozyskać dotacje?

Za pomocą środków unijnych beneficjenci będą mogli sfinansować projekty, które ułatwią osobom wykluczonym dostęp do usług społecznych. Wśród działań objętych wsparciem znajduje się m.in.:

  • tworzenie placówek wsparcia dziennego i świetlic środowiskowych dla dzieci,
  • zatrudnienie asystenta rodziny,
  • organizacja grup wsparcia i warsztatów dla rodzin,
  • podejmowanie interwencji kryzysowych,
  • poradnictwo terapeutyczne i prawne dla rodzin,
  • tworzenie specjalnych miejsc mieszkaniowych,
  • podnoszenie kwalifikacji osób świadczących usługi społeczne.

Intensywność wsparcia:

Dotacja obejmuje aż 92,5% wartości projektu.

Maksymalna kwota projektu:

Wartość projekt objętego finansowaniem nie może przekroczyć 16 750 000 zł.

Nabór wniosków:

Wnioski można składać od 23 listopada do 11 grudnia 2015.

Chcesz zwiększyć szansę na uzyskanie dotacji?

Skonsultuj się z naszym ekspertem 733 066 344

Wspieramy rozwój Twojej firmy. Posiadamy wiedzę i doświadczenie zapewniające najwyższą jakość obsługi Naszym Klientom oraz charakteryzujemy się indywidualnym podejściem do Twoich potrzeb.